• De initiatiefnemers van Powered by Hattem: Aalt Zwep, Marten Jansen, Jolande van Apeldoorn, Robert Bosch en Dick Stoppelenburg. Op de foto ontbreken Alan Lentz en Jart Sluiter.

    Powered by Hattem

PoweredBy Hattem voor beter milieu

HATTEM Meedoen aan PoweredBy Hattem geeft de mogelijkheid om daadwerkelijk iets bij te dragen aan een beter milieu. Een groep Hattemers nam het initiatief voor de nieuwe coöperatie PoweredBy Hattem vanuit betrokkenheid met duurzame energie en de Hattemer gemeenschap. Vrijwilligers die voor, door en met de Hattemers er voor willen zorgen dat Hattem in 2030 zelfvoorzienend is op energiegebied.

Angela van Erven

,,De huidige fossiele brandstoffen zijn eindig, dus moeten we op zoek naar andere energiebronnen. Het is nodig om de aarde op termijn leefbaar te houden. De fossiele brandstoffen zijn vaak in handen van minder stabiele- en  minder betrouwbare machthebbers. Wanneer we daar vanaf willen en schoon door willen leven moet er iets veranderd worden. Je leent de aarde van je kinderen. Wanneer je iets leent moet je het ook weer netjes teruggeven. Je kunt wachten tot de overheid iets regelt of zelf alvast aan de slag gaan in je eigen omgeving", vertelt Dick Stoppelenburg namens de initiatiefnemers.

OPZET Er bestaan ruim 220 energie coöperaties in Nederland. De initiatiefnemers bezochten er vijf. Daar kwam uit naar voren dat een coöperatie de beste opzet is om Hattem zelfvoorzienend op energiegebied te maken. De coöperatie heeft leden die certificaten van 250 euro kunnen kopen. Om het beheersbaar te houden qua organisatie kunnen eerst alleen Hattemers deelnemer worden. Hoe meer certificaten, hoe meer stemrecht men heeft. Er kunnen niet meer dat 10% van het totaal uitgezette certificaten worden gekocht, zodat één deelnemer niet een te grote stem in het totaal krijgt.

,,Er zijn momenteel 60 certificaten verkocht. Met het geld dat binnenkomt door de verkoop van de certificaten worden duurzame projecten gerealiseerd. In eerste instantie zijn dit projecten met zonnepanelen, omdat deze makkelijk zijn aan te leggen, er subsidie van de overheid beschikbaar is en zonnepanelen garantie bieden om het ingelegde geld terug te verdienen binnen 7 à 10 jaar. De stroom die de zonnepanelen opwekken wordt direct aan een energiebedrijf verkocht. Met dat geld kan rendement naar de leden worden uitgekeerd of in overleg in nieuwe projecten worden geïnvesteerd. Zo kan het aantal projecten groeien en daarmee de opgewekte stroom, dat weer geld in het laatje brengt. We houden het geld zo in de regio. Meedoen geeft de mogelijkheid wezenlijk iets bij te dragen aan een beter milieu.

GEVOEL Bovendien geeft meedoen een goed gevoel. Je levert een concrete bijdrage en versterkt de lokale kracht", aldus Stoppelburg. PoweredBy Hattem beperkt zich niet alleen tot zonnepanelen, maar denkt steeds na over duurzame mogelijkheden zoals de IJssel gebruiken om energie op te wekken, meer laadpunten voor auto's of het halen van greenwheels naar Hattem.

Op 4 november houden de initiatiefnemers van PoweredBy Hattem een informatieavond in MFC De Marke in Hattem. Vanaf 20.00 uur kan een ieder tijdens een laagdrempelige bijeenkomst kennismaken tijdens een gezellige avond met PoweredBy Hattem als de rode draad. Info: www.poweredbyhattem.nl.