• Lex van Lieshout ANP XTRA

Positieve resultaten bij RSG

EPE De Rijksscholengemeenschap (RSG) sluit het jaar af met een positief saldo van 57.830 euro. Op de school in Epe zitten 27 leerlingen van het van Kinsbergencollege uit Elburg.

Dick van der Veen

De school telt onverminderd 1115 leerlingen, waarmee ze zich onderscheidt van de meeste instituten die een dalend leerlingental hebben. Voor de komende jaren zet die daling ook bij de RSG in. Het streven om de personeelskosten te verminderen wordt doorkruist doordat er de afgelopen periode groei van het aantal leerlingen plaats vond. Een uitgebreide renovatie wordt dit jaar in gang gezet. Het is een miljoenenoperatie.