Positief over bedrijventerrein

HATTEM De commissaris van de Koning Clemens Cornielje blijft optimistisch over de toekomst van het bedrijventerrein H2O. ,,'Ik geloof erg in de locatie en de samenwerking tussen de gemeenten", aldus de Commissaris. Toch hebben zich ten opzichte van het vorige werkbezoek van Cornielje, vijf jaar geleden, weinig veranderingen voorgedaan op het noodlijdende bedrijventerrein. Cornielje gaf aan dat de H20 gemeenten niet de enige gemeenten zijn die met dit probleem te kampen hebben. Volgens hem heeft de provincie altijd de bereidwilligheid gemeenten die het moeilijk hebben te ondersteunen, maar daar wil het wel wat voor terug hebben. De H2O gemeenten hebben immers zelf destijds, ondanks de reserves van de provincie, het initiatief genomen voor het bedrijventerrein. ,,De provincie is behulpzaam geweest met het vernieuwd perspectief waardoor ook andere bedrijven zich kunnen vestigen op het bedrijventerrein en heeft 5 miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwe aansluiting op de A28. Hoewel dit niet genoeg is zullen de onderscheidende gemeenten zelf de portemonnee moeten trekken om dit gat te dichten. In overleg met het nog nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten moet worden bezien wat de mogelijkheden voor het bedrijventerrein zijn. Daarnaast zullen er afspraken gemaakt dienen te worden met de regio Kampen/Zwolle", aldus Cornielje.