• Twitter Mariska van Velsen

Onveiligheid na wateroverlast door ontbreken wegmarkeringen

EPE Het ontbreken van wegmarkering en belijning na wegreparaties zorgt in de gemeente voor onveilige situaties. De fractie Gemeentebelangen verwoordt de zorg erover namens nogal wat inwoners die na een wolkbreuk in problemen raakten.

Dick van der Veen

Ze stelt er vragen over in de eerstvolgende commissievergadering op donderdag 12 september.  Bij de wolkbreuk die  op 12 juli Epe en Oene overspoelde kwam in een half uur tijd 46 millimeter water naar beneden. Dat leidde niet alleen tot onder water gelopen gebouwen. ,,Het zien van wegmarkering en belijning wordt door die overlast erg lastig en dat verergert als de wegmarkering ook nog op stukken ontbreekt", aldus Gemeentebelangen. In Epe is de gemeente attent op het vervangen/repareren van slechte weggedeelten. Het gaat niet altijd samen met het zichtbaar maken van de markering ,,Het aanbrengen ervan hoeft toch niet zo moeilijk te zijn. We roepen op om daarmee niet te wachten", geeft de fractie aan.  Ze vreest dat Epe steeds vaker te maken te maken zal krijgen met wateroverlast als gevolg van een wolkbreuk.