• Lex van Lieshout

Nunspeet gaat experimenteren met ‘loslaten’

NUNSPEET Het College van B&W van Nunspeet wil de lokale democratie versterken en de inwoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid geven over de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving. Een andere bestuursstijl, waarbij de gemeente de kaders en het proces vormgeeft, maar de uitkomsten overlaat aan de inwoners.

Om te experimenteren met deze vorm van inwonerparticipatie is gekozen voor het project 'renovatie Edzard Koningspark'. Dit park – gelegen aan de Oosteinderweg, midden in een woonwijk- raakt in verval, en moet gerenoveerd worden om het weer toekomstbestendig te maken. Voor de herinrichting moet een plan gemaakt worden.

In dit experiment is het de bedoeling dat dit plan gemaakt (en gedragen) wordt door de omwonenden en gebruikers. De gemeente faciliteert en betaalt de kosten van dit proces, en voert uiteindelijk – mogelijk in samenwerking met de bewoners en gebruikers - de renovatie van het park uit zoals dat door hen is bedacht.

KADERS Hoewel de omwonenden en gebruikers gaan bepalen hoe het park er uit komt te zien stelt de gemeente wel enkele kaders. Dan gaat het bijvoorbeeld om duurzaamheid, veiligheid, onderhoud, behoud groen en toegankelijkheid, ook voor mindervaliden.

PROCES Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in te stemmen met dit proces. Wanneer de raad hier mee instemt en de kaders vaststelt, is het aan de
bewoners/gebruikers. De raad wordt gevraagd tijdens de pilot het democratisch proces te bewaken. Na instemming van de gemeenteraad zal het participatieproces starten met een aantal
kennismakingsbijeenkomsten, met als doel er achter te komen wat elke doelgroep (ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen en direct omwonenden) belangrijk vindt. Hierna wordt er een 'brainstorm' georganiseerd in het park. Een projectgroep van actieve omwonenden en gebruikers gaat vervolgens, ondersteund door de gemeente, aan de slag en maakt enkele scenario's van de verzamelde ideeën. Aan de hand daarvan maken betrokkenen zelf het uiteindelijke renovatieplan. Dit plan wordt puur 'ter kennisname' aangeboden aan de gemeente. Vaststelling of goedkeuring is niet aan de orde, want afgesproken is dat de bewoners het plan bepalen, en niet de gemeente. Vervolgens zal in 2020 het park worden gerenoveerd.