• www.pixabay.com

Nunspeet deelt geld uit aan projecten en feesten

NUNSPEET Stichting Present krijgt uit het fonds vitale kernen een bijdrage van 5.000 euro voor het project burgerschapsvorming.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om burgerschapsvorming onder leerlingen in het basisonderwijs binnen de gemeente Nunspeet. Reden is dat juist op scholen kinderen leren over hun toekomstige plek in de samenleving. Present begeleidt de scholen waarvan de leerlingen zich vrijwillig inzetten voor mensen in hun eigen buurt die hulp goed kunnen gebruiken.

EFFECT Het college van burgemeester en wethouders vindt dat het initiatief een maatschappelijk belang heeft en een stimulerend effect voor de leefbaarheid en de sociale samenhang in wijken en kernen van de gemeente Nunspeet. Het voldoet ook aan de voorwaarde dat het een vernieuwend initiatief moet zijn, een dergelijk aanbod is er nog niet.

Er vindt cofinanciering plaats van burgers, bedrijfsleven en kerken. Hierdoor heeft het project een breed draagvlak onder alle inwoners. Present heeft tevens een beroep gedaan bij de Kattendijke/Drucker Stichting voor aanvullende middelen.

BUURTFEESTEN Door het college is ook positief beslist op een aanvraag van de dorpsvereniging Elspeet, de buurtvereniging Hulshorst, de vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten en het Servicepunt Vrijwilligers in Nunspeet. Het gaat om een bijdrage van maximaal 150 euro in de kosten van buurtfeesten. Eten en drinken moet zelf worden betaald, de subsidie mag worden aangewend voor onder meer de huur van een partytent, statafels, springkussen en bijvoorbeeld Oud-Hollandse-spelen.

Door het stimuleren van buurtfeesten willen de verenigingen en het servicepunt de sociale samenhang en ontmoeting in buurten bevorderen en de drempel lager maken voor deelname van inwoners met een klein(er) budget. Ontmoeting en omzien naar elkaar wordt zo gestimuleerd. De subsidie geldt voorlopig voor de periode van 1 augustus tot en met 31 oktober.

VERLICHTING De commissie Verlicht Vierhouten, onderdeel van de dorpsgemeenschap, krijgt drieduizend euro voor nieuwe verlichting. De commissie is al vele jaren actief. Al die tijd wordt in de kern Vierhouten in de winterperiode extra verlichting aan de lantaarnpalen aangebracht om allerlei activiteiten in die periode extra luister bij te zetten. Het activiteitenaanbod in de winterperiode wordt letterlijk extra 'uitgelicht.'

De bestaande verouderde verlichting aan de lantaarnpalen is toe aan vervanging door nieuwe energiezuinige exemplaren. Om dat te bekostigen is een beroep gedaan op het fonds vitale kernen. Inwoners worden gestimuleerd ook zelf mee te doen aan Verlicht Vierhouten.

ADVIES Over de toekenning is advies gebracht aan de vertegenwoordigers van de drie kernen en het servicepunt. Zij hebben een positief advies uitgebracht dat nu is overgenomen door het college. Dat geeft aan dat in het fonds nog voldoende geld zit om nieuwe aanvragen te honoreren. Per jaar is er maximaal 25.000 euro beschikbaar. Aanvragen boven de vijfduizend euro gaan voor advies naar de raadscommissie.