• Archief BDUmedia

Gemeente Nunspeet mag dwangsommen invorderen na incidenten met hond

NUNSPEET Door de gemeente Nunspeet mogen dwangsommen van in totaal 20.000 euro worden ingevorderd van de eigenaren van de Tibetaanse Mastiff Luna.  Dat heeft de Raad van State beslist naar aanleiding van de bezwaren van de eigenaren. Die hadden geweigerd te voldoen aan het bevel van burgemeester Breunis van de Weerd de hond af te geven aan een dierenpension.

Wijnand Kooijmans

De hond was betrokken bij twee bijtincidenten in Nunspeet. Een inwoonster van Nunspeet werd 1 oktober 2016 door de hond in haar been gebeten. De vrouw moest worden opgenomen in het ziekenhuis en heeft blijvende littekens aan het incident overgehouden. Het tweede voorval was 25 oktober 2016 toen een kleine hond werd gebeten en aan de verwondingen overleed.

ONRUST De hierdoor ontstane onrust in de buurt, mede door eerdere incidenten, was voor burgemeester Van de Weerd aanleiding de eigenaren te gelasten hun hond af te staan aan een dierenpension. Onderzoek van de hond door een gedragskundige wees uit dat het gaat om een gevaarlijke hond. Dat deed Nunspeets eerste burger besluiten de hond te herplaatsen.

Tegen dat besluit werd door de eigenaren bezwaar aangetekend bij de rechtbank Gelderland. De rechter besloot dat de hond moest worden teruggegeven, zij het onder voorwaarden. Onder meer moest een gedragstraining worden gevolgd bij een gedragsdeskundige. Omdat aan deze voorwaarde niet meer werd voldaan besloot de burgemeester opnieuw dat de hond door de eigenaren moest worden afgegeven.

BEVEL In een nieuwe beroepsprocedure stelde de rechter dat de burgemeester met zijn bevel terecht heeft gehandeld. Mede omdat de verblijfplaats van de hond werd verzwegen en geen trainingen meer werden gevolgd. De rechter oordeelde dat het volstaan met een muilkorfverbod niet afdoende was gezien het ontspanningsgevaar van de hond.

Door de eigenaren werd aangegeven dat één van hen zelf de hond trainde. Volgens de deskundige werd daarbij samengewerkt met een trainer die werkt volgend een achterhaalde trainingsmethodiek. Met het risico dat de hond een tikkende tijdbom zou worden.

PETITIE Het hoogste Nederlandse rechtscollege oordeelt dat de burgemeester voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de buurtbewoners zich onveilig en angstig voelden na de incidenten. Mede omdat een petitie hierover door 133 buurtbewoners werd ondertekend,.

Deskundigen die door de eigenaren zelf werden ingeschakeld spreken van een rustige hond. De Raad van State deelt deze mening niet. Door de eigenaren was tevens aangegeven dat er geen wettelijk voorschrift is dat verplicht tot het afgeven van een hond aan de burgemeester en het besluit daarmee niet democratisch tot stand is gekomen. Door het rechtscollege wordt dit standpunt naar de prullenmand verwezen.

VERHUIZEN De eigenaren geven tevens aan dat zij aan hun burgerplicht hebben voldaan door te verhuizen naar een andere plaats in Nederland. Het invorderen van de dwangsommen staat, zo vinden zij, daarmee in verhouding doet het doel waarvoor ze zijn opgelegd. De Raad van State oordeelt dat de burgemeester wel degelijk het recht heeft de verspeelde dwangsommen in te vorderen omdat niet aan zijn bevel is voldaan.