• 112Heuvelrug.nl

Politie sneller ter plaatse bij spoedmeldingen

VELUWE De reactietijden van de politie bij spoedmeldingen zijn in 2017 landelijk gezien licht verbeterd ten opzichte van 2016. Gemiddeld was de politie bij 85 procent van de zeer urgente meldingen binnen vijftien minuten aanwezig, met een duidelijke piek tussen de drie en tien minuten. Dat is een verbetering van 0,7 procent ten opzichte van 2016. De cijfers over de eerste helft van 2017 gaven hetzelfde beeld. Per gemeente verschillen de cijfers echter wel. Op de Veluwe lieten drie gemeenten groei zien, maar daalde in drie gemeenten juist het aantal spoedmeldingen dat binnen een kwartier werd gehaald.

De politie in Heerde was in 80 procent van alle spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig, tegenover 78 procent in 2016. In Elburg steeg het percentage van 80 naar 84 procent. Ook in Nunspeet zijn de cijfers positief: van 83 naar 86 procent.

In Oldebroek, Hattem en Epe werd - tegen landelijke de trend in - minder vaak binnen een kwartier gereageerd. In Epe daalde het aantal van 81 naar 79 procent en in Oldebroek van 76 naar 70 procent. In Hattem daalde het percentage zelfs van 83 naar 74.

De politie realiseert zich naar eigen zeggen dat snel reageren van groot belang is voor het veiligheidsgevoel. ,,Daarom is het streven om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn." Die streefwaarde van 90 procent heeft de politie zichzelf opgelegd.

,,Zeker in dunbevolkte landelijke gebieden is het niet eenvoudig om binnen het kwartier bij een spoedmelding te zijn. Toch blijven we alert op mogelijk verbeteringen. Zo investeren we voortdurend in een nog betere afstemming tussen de meldkamer en de politie-eenheden op straat. Er rijden altijd surveillancewagens rond en de meldkamer stuurt de dichtstbijzijnde collega richting de melding. Zo hoopt de politie nog vaker binnen de ambitieuze streefwaarde van vijftien minuten bij een spoedmelding aanwezig te zijn."