Pluimveestal aan Weteringdijk in Vaassen

VAASSEN Het projectbesluit Weteringdijk 113 behelst de bouw van een pluimveestal. Het ligt vanaf 13 juli zes weken ter inzage op de Publiekswinkel van het gemeentehuis. Er is beroep mogelijk bij de rechter voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad of door belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs daartoe niet in staat waren. Het beroep kan worden aangetekend bij de afdeling Rechtspraak van de Rechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is griffierecht verschuldigd.