• Jan Hagen

Pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn 2015

EPE De 13e editie van het Pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn wordt gehouden op zaterdag 5 september. Sinds een paar jaar rond de Grote Kerk in het centrum van Epe. Deze pleinmarkt biedt aan verenigingen, stichtingen, niet-commerciële instellingen en organisaties op het gebied van Kunst, Cultuur en Welzijn uit de gehele gemeente Epe de gelegenheid zichzelf te presenteren. Een mooie kans om bekendheid te geven aan activiteiten die op stapel staan, nieuwe leden te werven en/of cursisten aan te trekken. Vanwege de grote belangstelling om deel te mogen nemen en de beperkte marktruimte geeft de organisatie voorrang aan organisaties die zonder winstoogmerk educatieve activiteiten en/of cursussen organiseren.

De organisatie is verheugd te kunnen melden dat de samenwerking met de organisatie Koren in Epe ook dit jaar wordt voortgezet. Zij organiseren op deze dag in de Grote Kerk hun 4e Korendag. En ook het feit dat dezelfde middag het festival Epop in het Loeffpark van start gaat, maakt dat 5 september met recht een uiterst culturele dag genoemd kan worden.

Tijdens de Pleinmarkt zullen er ook weer optredens verzorgd worden op een buitenpodium.

De deelnemers aan de pleinmarkt kunnen zich presenteren met een informatiekraam en/of een optreden op het podium.

Organisaties die geen uitnodiging hebben gekregen en wel willen deelnemen aan deze pleinmarkt en / of een optreden zouden willen verzorgen, vragen wij vriendelijk zich te melden via email: info@cultureelplatformepe.nl of via de gewone post: CPE postbus 342, 8160 AH EPE.

De pleinmarkt wordt georganiseerd door CPE, SWOE, KOPPEL en Cultuurplein Noord Veluwe. Kijk voor meer informatie op www.cultureelplatformepe.nl