Plannen voor wijkzorgcentra in Nunspeet

NUNSPEET - 'Nederland verandert. De zorg verandert mee.' Onder dit motto kondigt de overheid de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 aan. Zorgverlening Het Baken en WZU Veluwe bereiden zich goed voor op de aanstaande veranderingen. Onder andere door verregaande samenwerking in Nunspeet in locatie Seewende/Het Kodal en door het realiseren van wijkontmoetingscentra in De Bunterhoek en Seewende/Het Kodal. Hiertoe is onlangs een intentieverklaring ondertekend door de bestuurders Wim Martens en Silvia Timmer die moet leiden tot efficiënte en effectieve zorg aan zorgvragers in Nunspeet.Op dit moment bieden Zorgverlening Het Baken en WZU Veluwe beide zorg en ondersteuning aan zorgvragers in Nunspeet. Deels vanuit eenzelfde locatie. Beide aanbieders realiseren zich dat samenwerking zinvol is om, ondanks de aanstaande bezuinigingen, protestants-christelijke zorg te kunnen blijven bieden op de Noord Veluwe. Hiervoor hebben zij een intentieverklaring getekend waarin de plannen om de samenwerking te optimaliseren zijn uitgewerkt. In deze intentieverklaring zijn ook de plannen opgenomen om in locatie Seewende en in De Bunterhoek wijkontmoetingscentra te realiseren. Doel is om laagdrempelige, algemene voorzieningen voor ouderen te combineren met maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo. Zowel bewoners van de woonzorgcentra, van zorgwoningen als burgers zijn hier welkom om deel te nemen aan activiteiten. Bij het ontwikkelen van de plannen wordt waar mogelijk samengewerkt met gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties en andere zorgaanbieders.De bestuurders en managers van beide organisaties zijn ervan overtuigd dat de samenwerking ten goede komt aan zorgvragers in en rondom Nunspeet.Foto: Bestuurders Zorgverlening Het Baken en WZU Veluwe ondertekenen intentie tot verregaande samenwerking en opstart wijkzorgcentra.