Plannen voor negen woningen Hattemerbroek

OLDEBROEK De gemeente Oldebroek en Knol Bouw tekenden maandag 6 juni een overeenkomst voor het verder uitwerken van plannen voor woningbouw in Hattemerbroek. Door de verhuizing van Vika Bedrijfswagens naar het bedrijventerrein Wezep Noord, komt er een mooie locatie beschikbaar voor woningbouw. Het plan is om op de locatie negen woningen te realiseren.

Het gaat hierbij om vier energieneutrale woningen in het goedkopere segment en vijf middeldure koopwoningen. Maandag 6 juni tekenden de gemeente en Knol samen de overeenkomst voor verdere uitwerking van deze plannen. Dit deden zij in Hattemerbroek voor het pand van VIKA Bedrijfswagens. Namens de gemeente Oldebroek waren hierbij burgemeester Hoogendoorn en wethouder Westerbroek aanwezig. Ook Jan en Ive Vinke van VIKA Bedrijfswagens BV en Gerrit Pleiter van Knol Bouw waren aanwezig.

Wethouder Westerbroek licht toe: ,,Deze plannen komen de leefbaarheid van het dorp Hattemerbroek zeker ten goede. Het is een mooie ontwikkeling, die we positief tegemoet zien." Nu deze overeenkomst getekend is kan de ontwikkeling van het project verder van start. Op korte termijn wordt dan ook een informatieavond georganiseerd om belanghebbenden en belangstellenden verder te informeren. Vervolgens zal de planologische procedure van start gaan en

later volgt de verkoop van de woningen. De planning is dat VIKA Bedrijfswagens gaat verhuizen naar Wezep.