• De natuurbegraafplaats in Assel, nabij Apeldoorn.

    Archief BDUmedia

Plannen natuurbegraafplaats Elspeet mogen doorgaan

NUNSPEET De plannen voor een natuurbegraafplaats in het Elspeterbos mogen alsnog worden gerealiseerd. Dat is althans het voorstel van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders dat maandagavond wordt besproken in de commissie Ruimte en Wonen.

Wijnand Kooijmans

In 2014 werd door de eigenaren van het landgoed Elspeterbos al een verzoek ingediend bij de gemeente Nunspeet. Dat resulteerde in bezwaren van de dorpsvereniging Elspeet, die vreesde voor verstoring van de rust door bezoekers maar ook voor mogelijke schade aan de natuur en nadelige gevolgen voor beschermde diersoorten.

MEDEWERKING Ondanks deze bezwaren werd in 2015 door het college besloten in principe medewerking te verlenen. Dat het plan op dat moment niet verder tot ontwikkeling werd gebracht, had te maken met de provincie Gelderland. Het college van gedeputeerde staten zag zich overspoeld worden met aanvragen voor de aanleg van natuurbegraafplaatsen. Ook was er maatschappelijk de nodige weerstand tegen. Inmiddels is door de provincie Gelderland een beleid vastgesteld waarin de regels voor de aanleg van natuurbegraafplaatsen zijn vastgelegd. Waardevolle oude bosbodems en kwetsbare natuurgebieden zijn bijvoorbeeld uitgesloten.

LOCATIE Het gewijzigde provinciale beleid was voor de eigenaren van het Elspeterbos wel aanleiding op zoek te gaan naar een andere locatie. Dit is gevonden in een naaldbosgebied, grenzend aan conferentieoord Mennorode aan de Apeldoornseweg. Als voordeel wordt gezien dat Mennorode beschikt over een kapel en parkeerplaatsen. Deze kunnen worden ingezet bij afscheidsdiensten.

Door de gemeente Nunspeet worden wel voorwaarden gesteld. Zo wil men niet in een keer de gevraagde veertien hectare beschikbaar stellen. De voorkeur gaat uit naar het uitgeven van tweemaal zeven hectare. Hierop kunnen in totaal 750 graven worden gerealiseerd. Hierop mogen geen grafstenen worden geplaatst, alleen een kleine zwerfkei.

De verwachting is dat de uitgifte van graven zo'n twintig tot dertig jaar in beslag neemt. Het gebied wordt daarna teruggegeven aan de natuur. De gemeente Nunspeet is eigenaar en terreinbeheerder van het achterliggende bosgebied De Elspeter Struiken. Dat maakt dat als voorwaarde wordt gesteld dat de zandweg ten noorden van Mennorode toegankelijk blijft voor brandweer en bosbeheer.

Omwonenden zijn inmiddels door de eigenaren van het landgoed geïnformeerd over de plannen.