• Barry Wensink/BDUmedia

Plan voor activiteitenveld in Epe

EPE Basketbalvereniging All Stars Epe wil in samenwerking met de wijkraad Hoge Weerd een veelzijdig activiteitenveld realiseren aan de Wachtelenbergweg.

Dick van der Veen

Het moet een brede ontmoetingsplek worden voor sport en bewegen door wijk- en buurtbewoners in samenhang met de sportverenigingen. De gemeente wil 4250 euro beschikbaar stellen voor professionele ondersteuning bij een haalbaarheidsonderzoek.

Er is grote behoefte aan een ontmoetingsplek voor jongeren in deze buurt. Bovendien kunnen sport, onderwijs en welzijn daar de handen ineen slaan. Het veld oefent gunstige invloed uit op de sociale cohesie in de wijk.