• Directeur Piet Tulner stort zich met volle energie op de verkoop. De drie aandeelhouders en de onafhankelijke Raad van Commissarissen zullen hem daarin niet tegen houden.

    Dick van der Veen

Piet Tulner: 'H2O bepalend voor regio'

VELUWE ,,Het welslagen van H2O is voor het welzijn van de regio van levensbelang. Het bepaalt of de jeugd voor het gebied behouden blijft, heeft gevolgen voor het onderwijs en voor het verenigingsleven. Ik begrijp dat mensen het na de stroeve tienjarige aanloop moeilijk hebben om zich dat gedachtegoed eigen te maken. Toch gaat het om een gemeenschappelijk belang."

Dick van der Veen

Tulner is van meet af aan (2005) betrokken bij de ontwikkeling van het Kempisch bedrijvenpark dat 70 hectare uitgeefbare grond heeft en nogal wat parallellen vertoont met H2O. Recreatief gebied, nieuwe aansluiting op de snelweg. De helft ervan is inmiddels uitverkocht. ,,Er zijn krachten die op temporiseren aandringen om zo kansen over te houden voor nu nog kleine ondernemingen in de strook van Eindhoven richting Antwerpen als ze uit hun jasje groeien." Ook in de crisisjaren werd er grond verkocht. Daar waar H2O focust op een mix van grote en kleine bedrijven geldt daar de ondergrens van 5.000 vierkante meter.

In het kader van vernieuwd perspectief hebben de partners Hattem, Oldebroek en Heerde de bovengrens van 7.500 m² losgelaten. De insteek is bedrijven van pak 'm beet 1.500 m² tot enkele hectares. Het heeft invloed op de bestemmingsplannen en legt maar nadruk op een nieuwe aansluiting op de A28. Tulner: ,,Dat haalt de ergernis weg bij inwoners van Wezep over stagnerend verkeer bij het in- en uitrijden van het dorp. De rotondes zijn te krap, mogelijkheden om het op de huidige plek goed op te lossen ontbreken en dat heeft weer nadelige invloed op het verkopen van grond. Betere bereikbaarheid is een must."

FLINKE LAPPEN Uiteraard is het streven gericht op het slijten van grote lappen. Toch is daarbij ook sprake van een beperkende factor in de zin van een infrastructurele rem. Tulner: ,,Enerzijds hebben we te maken een hoogspanningleiding waar niet onder gebouwd mag worden en anderzijds met een gasleiding langs de Duurzaamheidsstraat die ook 'gerespecteerd moet worden'. De maximale afmeting van een uitgeefbaar terrein is drie hectare. Voor grootschalige logistieke ontwikkelingen zoals in Venlo en Nijmegen is geen plaats." Hij wijst op de successen van kleinere bedrijven die zich op H2O vestigden zoals onder andere Van Guilik en Despo Medical.

De directeur houdt zich afzijdig van de politiek. Hij weet natuurlijk van het voornemen van de gemeente Heerde om zich los te maken, maar laat zich niet uit over de gifangel van het profijtbeginsel, wat voor Heerde als gemeente die geen grond in H2O bezit van groot gewicht is. Hij zegt het wel jammer te vinden als die wens tot uittreden zich in de praktijk zou vertalen. ,,Ik kom dan weer op het belang van de Noord Veluwe om zich te ontwikkelen, waarvan de economie aanjager kan zijn. Daarbij is samenwerking noodzakelijk. Meer het accent leggen op wat bindt dan wat scheidt. Wat dat laatste betreft kun je altijd wel wat vinden."

UITSTRALING Tulner gaat mee in de gedachte dat wat H2O betreft de negatieve spiraal op het punt van ombuigen staat. Een regio die er weer in gelooft, die elkaar vertrouwt en er gezamenlijk de schouders onder zet. In de drie dagen per week dat hij zich met de grote lijnen van het bedrijvenpark bemoeit wordt hard gewerkt aan die omslag. In de herfst komt meer duidelijkheid over de status van het park. De provincies Gelderland en Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen zijn daar nauw bij betrokken. Voor de vestiging van Consmema niet van betekenis. Aan alle voorwaarden die daarvoor gelden wordt voldaan. De opgedroogde stroom komt in beweging. Als de regen van vestiging eenmaal losbarst zal in de optiek van Tulner blijken dat daar in Hattemerbroek een vruchtbaar stuk land ligt.