• Wijnand Kooijmans
  • Wijnand Kooijmans

Partijen verdeeld over windmolens in Nunspeet

HULSHORST Over de plaatsing van windmolens binnen de gemeente Nunspeet verschillen de politieke partijen van standpunt. Dat werd duidelijk tijdens de politieke forumavond van de Buurtvereniging Hulshorst met alle partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

André Timmerman (PvdA/GroenLinks) ziet andere mogelijkheden in bijvoorbeeld het plaatsen van warmtepompen en energiezuinig bouwen. Wel moet de gemeente voortvarend aan de slag om de energiedoelstellingen te halen. John Nijhuis-Pollack (De Partij) vindt ook dat „we met z'n allen aan de slag moeten." Hij ziet wat in zonnepanelen, eilanden op het Veluwemeer voor een zonnepark en warmtepompen. Maar vooral moeten mensen volgens hem stoppen met vervuiling.

WEILANDEN Jeroen Snaterse (VVD) is tegen windmolens. Hij pleit voor zonneparken in de weilanden, omgeven door bomen. Ook moet volgens hem statiegeld op blik en kleine flesjes worden ingevoerd. Ingrid Slaa (ChristenUnie): „Laat de windmolens maar komen." Maar wel moet, naar haar mening, hier regionaal naar worden gekeken om de beste locatie voor plaatsing te bepalen. De CU is voorstander van een fonds van tien miljoen euro waaruit leningen kunnen worden betaald aan bedrijven en particulieren die met goede ideeën komen als het gaat om duurzaamheid.

Henry Stulen vindt het noemen van tien miljoen euro eigenlijk maar belachelijk. Bedragen die nodig zijn, kunnen nu nog niet worden aangegeven vindt hij. Er kan, volgens hem, twee miljoen nodig zijn, maar ook veertig miljoen. Hij vindt dat gekozen moet worden voor de plaatsing van windmolens om een leefbaar klimaat voor het nageslacht achter te laten.

GORDIJNEN Chris Stoffer (SGP) noemt in dit opzicht Ruud Lubbers zijn grote voorbeeld. Gordijnen dicht en een dikke trui aan. Hij vindt dat bedrijven moeten worden uitgedaagd om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Langs rijksweg A28 kunnen wat hem betreft windmolens komen. De ligging van Nunspeet langs deze weg leent zich daarvoor niet echt, gezien de natuurwaarden. Daarom moet het regionaal worden aangepakt, zo vindt Stoffer.

Koos Meijer (CDA) ziet anders denken als een noodzaak. „Niet langer van: 'zo hebben wij het altijd gedaan'." Hij pleit voor een brede aanpak waar ook windmolens deel vanuit kunnen maken. Henk Junte (Algemeen Belang Nunspeet) vindt dat windmolens mogen, maar dat ook zonnepanelen een optie zijn. Kernfusie ziet hij als de oplossing voor de toekomst.

WOC Ook over de komst van een wijkontmoetingscentrum (WOC) in Hulshorst verschillen de partijen van mening. Slaa is een voorstander, maar vindt wel dat de behoefte er moet zijn. „Anders wordt het trekken aan een dood paard." Stulen ziet het belang wel in: ouderen die op kinderen passen, jeugd die boodschappen doet voor volwassenen. Stoffer vraagt zich af of een WOC in Hulshorst draagvlak heeft. „Anders niet aan beginnen."

Meijer vindt dat voorzieningen die in een kern zijn beter moeten worden benut en moet bekeken worden hoe ze een sociale rol kunnen vervullen. Andere partijen vinden eveneens dat een WOC er alleen moet komen bij voldoende draagvlak. Snaterse: „De vraag moet vanuit de bevolking zelf komen."

SKEELERBAAN Animo is er wel voor de komst van een skeelerbaan in Hulshorst, zoals de IJsclub Hulshorst graag wil. Stoffer vindt wel dat het afhankelijk is van het kostenplaatje. Een baan van 250.000 euro zit er volgens hem niet in.

WONINGBOUW Alle partijen blijken ook voorstander te zijn van woningbouw, en dan ook sociale woningbouw. Maar aan een verlaging van de grondprijs hiervoor willen de partijen niet. „Vergeet het maar", zo gaf Meijer aan. Volgens hem zit er een balans in de totstandkoming van de grondprijs. Nunspeet is, volgens hem, nu eenmaal een geliefde gemeente bij woningzoekers.

Alleen Nijhuis-Pollack vindt dat een lagere grondprijs wel moet kunnen. Volgens Jaap Groothuis (SGP) moeten er de komende jaren rond de dertig woningen worden gebouwd in Hulshorst. Vanuit de zaal (Arie van der Spek) wordt veel gezien in de bouw van verplaatsbare woningen die in alle kernen kunnen worden ingezet. Hij krijgt daarin steun van Timmerman.