• Projectleider Jennifer van Leur maakt bekend dat De Zon blijft voortbestaan.

    Wijnand Kooijmans

Participatiehuis De Zon blijft voortbestaan

NUNSPEET In drie jaar tijd heeft participatiehuis De Zon bewezen bestaansrecht te hebben in Nunspeet. Bij de afsluiting van deze projectperiode werd door projectleider Jennifer van Leur dan ook bekend gemaakt dat De Zon doorgaat, zij het op een andere locatie.

Wijnand Kooijmans

Het nieuwe onderkomen wordt het multi functionele centrum Veluvine aan de F.A. Molijnlaan waar de ruimte van De Garage in de kelder gebruikt gaat worden voor het voortzetten van de inloopmiddagen. De taalgroepen verhuizen eveneens naar de Veluvine. De afgelopen drie jaar is gebruik gemaakt van ruimte binnen het hoofdkantoor van de Inclusief Groep. Het voormalige werkvoorzieningsschap nam tevens een kwart van de kosten voor rekening. Het resterende bedrag werd bekostigd door de provincie Gelderland.

AFGESLOTEN Van Leur gaf aan dat in de afgelopen drie jaar veel is bereikt maar ook dat dan de projectperiode wordt afgesloten. In de nieuwe opzet wordt de Stichting Welzijn Nunspeet verantwoordelijk voor de begeleiding van het participatiehuis. Opzet is wel dat aansluiting wordt gezocht bij de wijkontmoetingscentra binnen de gemeente Nunspeet zodra deze zijn geopend. Naast de inloopmiddagen werden trainingen gegeven, kookcursussen, voorlichting en werd bij complexe vragen een trajectbegeleiding gestart. Daarnaast konden mensen zondag terecht in de Boemerang wanneer ze zich eenzaam voelden of de zondag wel erg lang vonden duren. Van Leur gaf aan ook blij te zijn met de samenwerking welke tussen het participatiehuis en de bibliotheek Noordwest-Veluwe tot stand is gekomen. In een ruimte stonden tevens computers om daarmee bekend te raken.

BEPERKING Het participatiehuis is bestemd voor mensen met een beperking, in welke vorm dan ook. Een indicatiestelling hiervoor is niet nodig. "We gaan uit van gelijkwaardigheid en menselijkheid", zo gaf Van Leur aan. "Veel mensen voelen zich eenzaam en weten niet meer waarom ze 's morgens uit bed stappen. Hen willen we weer toekomstperspectief geven en dat is ook gelukt."Tijdens de afsluiting werden tevens de prijswinnaars bekend gemaakt van de wedstrijd 'Zo doe ik mee in Nunspeet.'

EENZAAM Bij de individuelen ging de prijs naar Marijke Mulder die samen met Annelies van der Beld creatieve activiteiten wil ontplooien voor mensen die zich eenzaam voelen.  Ook in de prijzen valt de vrouwenexcursie van de Stichting Mozaïek welke dit jaar naar De Keukenhof gaat en is bestemd voor vrouwen die het niet al te breed hebben. Beide projecten mochten een cheque van duizend euro in ontvangst nemen. Deze was er ook voor de aanleg van een moestuin bij Klein Rhijnvis waar mensen met dementie verblijven. Het doen hen vaak herinneren aan het leven op de boerderij. Bewoners kunnen hierin wandelen. Er worden vrijwilligers gezocht om in de tuin te werken welke mee mogen profiteren van de opbrengst.Een soort aanmoedigingsprijs is er voor drie projecten die in samenhang met het Servicepunt Vrijwilligers verder worden ontwikkeld.  Het gaat om boekenruil en boekenuitleen, de komst van speelotheek Het Zwijntje en een weggeefwinkel voor minima.