• (Archieffoto ter illustratie).

    Robin van Lonkhuijsen

Pakistaans gezin in Epe wordt uitgewezen

EPE Het Pakistaans gezin Israël wordt uitgewezen naar Polen. Staatssecretaris Mark Halbers heeft dinsdagavond besloten om het gezin met dwang het land uit te zetten. Hij oordeelt dat deze zaak onvoldoende bijzonder is voor heroverweging van het besluit.

Dick van der Veen

In Epe is woensdagmorgen geschokt en met grote verontwaardiging gereageerd. Onmiddellijk nadat het gezin vorige week van bed werd gelicht, hebben veel Epenaren gereageerd. Het gezin werd opgezocht in Zeist, er werden handtekeningen verzameld. Het gaat om een gezin, vader, moeder en twee kinderen van 15 en 21 jaar, dat al twee jaar in Epe verbleef. De staatssecretaris geeft aan dat het gezin zich eerder had moeten melden. Volgens het Verdrag van Dublin moet een asielaanvraag in het land van binnenkomst worden behandeld en dat is in dit geval Polen.

KRITIEK Theo Peursum, voorzitter van het Veluws Fundament, plaatst kritische opmerkingen in de richting van de gemeente. ,,Ze weet al een jaar dat de familie in Epe verblijft en heeft de afgelopen maanden meerdere malen haar ambtenaren controles laten uitvoeren op de camping waar deze verblijft. Als het correct is dat de familie zich ergens 'had moeten melden', anders dan zij al bij binnenkomst in Nederland hebben gedaan, had men de familie dat dan niet kunnen laten weten? Men had er ook voor kunnen kiezen de familie nog een week langer met rust te laten. Vanaf 8 maart had ze dan volledig legaal asiel kunnen aanvragen. Waarom het verblijf anderhalf jaar gedogen en nu ineens zogenaamd 'ordentelijk' afhandelen?

Kritiek is er van Veluws Fundament ook op burgemeester Hans van der Hoeve die volledig aansprakelijk wordt gesteld voor de ontstane situatie en te voorziene gevolgen. ,,Daar waar andere burgemeesters er wel in slagen bescherming te bieden aan vluchtelingen in kwetsbare posities, is dat hier niet gebeurd. Hij heeft kennis kunnen nemen van de gevaren en de risico's. De pleisters van het Rode Kruis zullen deze schande niet kunnen verhullen."

REACTIE BURGEMEESTER Burgemeester Hans van der Hoeve: ,,Ik heb alles gedaan wat binnen mijn mogelijkheden ligt als burgemeester om te bewerkstelligen dat de familie in Nederland asiel kan aanvragen. In Den Haag is helaas anders beslist. Zo heb ik mijn zorgen over de uitzettingsprocedure van de familie Israël vrijdag gedeeld met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Daarna de staatssecretaris per brief verzocht om gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om de asielaanvraag van het gezin in Nederland in behandeling te nemen. Daarbij aangegeven dat dit gezin al meer dan een jaar in Epe verblijft en dat zij zich in relatief korte tijd goed hebben geïntegreerd in de Eper samenleving. Ook heb ik de staatssecretaris gewezen op de maatschappelijke onrust die deze zaak teweeg brengt in onze gemeente. Ik betreur het besluit, maar ben dankbaar voor alle hulp en ondersteuning uit de samenleving door alle mailtjes, app-berichten en telefoontjes. Ik heb een verzoek uitgezet richting het Internationale Rode Kruis om dit gezin op te vangen. Verder het Rode Kruis verzocht om erop toe te zien dat er een correcte behandeling van de familie is wanneer zij in Polen een asielaanvraag gaan doen."

ACTIES In een schrijven aan de raad van Epe wordt gevraagd om met spoed op basis van de bijzondere positie en verantwoordelijkheid alles in het werk te stellen om de uitzetting stop te zetten. Peursum stelt dat het niet uitsluitend het gezichtspunt is van het Veluws Fundament of Eper betrokkenen, maar dat een breed netwerk van burgers de verontwaardiging deelt en zich tot actie bereid heeft verklaard.