• De Knoflookpad Pelobates fuscus uit 't IJssel / Vechtdal.

    Marc Abuys

'Padden kwijnen weg op de Veluwe'

't HARDE ,,Als we niets doen in een publiek breed gedragen actie sterft de Knoflookpad mogelijk uit in bepaalde gebieden op de Noord-Veluwe." Het zijn woorden van Marc Abuys van de Anura & Lepidosauria werkgroep. De inwoner van 't Harde maakt zich duidelijk zorgen.

Barry Wensink

,,De Knoflookpad staat op de Habitatrichtlijn en Rode lijst Eu en staat onder de Landschapsstimulering SNL. De moeilijk te inventariseren Knoflookpad is bij 80% van de kerngebieden in het IJsseldal en Noord-Veluwe niet meer waargenomen sinds de 80-er jaren." Abuys geeft tekst en uitleg over hetgeen hem bezighoudt. ,,Populaties nabij Hattem en Wapenveld zijn zo gering dat voor uitsterven gevreesd wordt, evenals in Tongeren en Welsum. In Twello komt een levensvatbare kernpopulatie voor waar er nu een gat geslagen is vanaf 't Vechtdal nabij Zwolle. Populaties kunnen elkaar niet bereiken vanwege ongeschikte infrastructuur, barrières en grote afstanden die zijn ontstaan. Vroeger was de soort langs het hele IJsseldal en delen van de Noordoost en Oost-Veluwe aanwezig."

KAART Om een en ander (nog) beter in kaart te brengen roept Abuys inwoners van het 'Veluweland-gebied' op om mee te helpen. ,,Deelnemers hoeven slechts 30 a 45 minuten op zwoele avonden met een zaklamp in hun tuin, erf, straat of bosrand te kijken naar de aanwezige padden. Voor deze actie openen we een apart mail contact en mogen mensen hun foto's ook appen. Er komen groepsexcursies en mensen kunnen twee keer per week meedoen met ervaren inventarisatie medewerkers met ruime kennisexpertise en achtergrondkennis van de Amfibieën. Het is zaak dat natuur/landgoedeigenaren, maar ook mensen op campings in plaatsen als Veessen, Oene etc hun ogen goed open houden." Marc Abuys geeft aan dat verschillende mensen sinds 2005 bezig zijn om de zeldzame Knoflookpad op de kaart te zetten. ,,Hiervoor was veel voorbereiding en ervaring nodig. Specifieke ecologische kennis is onontbeerlijk."

AANDACHT Volgens de inwoner van 't Harde ging het leefgebied achteruit en raakten restantpopulaties verder geïsoleerd. ,,Om aandacht te vragen voor de inhaalslag voor dit soort wordt alles uit de kast gehaald." Door burgers bij het gebeuren te betrekken hoopt Abuys resultaten te bereiken. Mocht er op een erf en/of perceel wat worden aangetroffen, dan komt die plek onder de belangstelling voor monitoring vanwege de hoge beschermingsgraad van deze soort. ,,Het lichte geluid (wok-wok,wok-wok-wok) is niet verdragend en kan slechts worden gehoord zonder omgevings verstoring . Op het land echter kunnen opgewarmde dieren worden gevonden na de schemering op zandige plaatsen en langs de oevers/poelenzone. Het kijken in (water)putten, kolken en kelders in huis en boerderij-erf is aan te raden. In het verleden werkte dit succesvol." De ogen zijn de komende tijd o.a. gericht op Tongeren, de Dellen, Wezepsche heide, 't Wapenveldse Kloosterbos en de omgeving van Hattem .Info: www.kikkerwacht.blogspot.nl.