• pixabay.com

Gasverbruik op Veluwse gemeenten blijft nagenoeg gelijk

VELUWE In de gemeente Nunspeet is het gasgebruik per woning in 2018 gedaald ten opzichte van in 2017. In 2018 verbruikten huishoudens gemiddeld 1590 kubieke meter gas tegenover 1660 kubieke meter in 2017. Dit terwijl in Elburg het gasverbruik juist iets is gestegen en in de gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe het gasverbruik gelijk is gebleven, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In Elburg nam het gasgebruik toe naar gemiddeld 1510 kubieke meter per woning, in 2017 ging dit nog om 1500 kubieke meter. In Oldebroek bleef het verbruik 1590 kubieke meter, in Hattem 1570 kubieke meter, in Heerde 1670 kubieke meter en in Epe 1710 kubieke meter. Landelijk verbruiken huishoudens gemiddeld 1270 kubieke meter gas per woning.

ELEKTRICITEIT Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in Nunspeet lag in 2018 op 3090 kilowattuur (kWh). Dat is iets lager dan in 2017, toen het nog om 3180 kWh ging. In Elburg is het elektriciteitsverbruik ook iets afgenomen, van 3080 naar 2980 kWh. Ook in Oldebroek is een afname te zien, van 3180 naar 3050 kWh. In Hattem is het verbruik gedaald van 2830 naar 2800 kWh, in Heerde van 3150 naar 3060 kWh en in Epe van 3180 naar 3130 kWh per woning. Wat elektriciteitsverbruik betreft ligt het landelijk gemiddelde op 2790 kWh per woning.

Nederlanders verstookten vorig jaar iets meer gas dan in 2017. Het gemiddelde gasverbruik per woning steeg naar 1270 kubieke meter. Dat is een stijging van meer dan twee procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het elektriciteitsgebruik daalde juist. Volgens Netbeheer Nederland komt deze dalende trend tot stand doordat de huizen en elektrische apparaten steeds zuiniger worden. 

Bekijk in de onderstaande kaart het gas- en elektriciteitsverbruik per Gelderse gemeente.