• Dennis Dekker

Epe zet in op meer bewegen

EPE Buurtsportcoaches spelen in Epe sinds 2013 een belangrijke rol in het bewegen van kinderen en volwassenen tot meer bewegen. Een uitgebreide evaluatie met vergelijking tussen 2014 en 2019 toont aan dat er belangrijke stappen zijn gemaakt, maar ook nog veel winst valt te halen met Heel Epe Beweegt.

Dick van der Veen

Een in het oog springend gegeven is dat 32% van de senioren aangeeft geen behoefte te hebben aan sport. Bij de evaluatie is een onderverdeling gemaakt tussen kinderen (onder- en bovenbouw basisscholen, jongeren (13-18 jaar) en senioren (55-80 jaar). Het ongeorganiseerd sporten (wandelen, toerfietsen, fitness) is een gegeven dat meer aandacht zou moeten krijgen. Dat is de conclusie van deelnemers aan werksessies, waarin sportverenigingen, fitnesscentrum, welzijnsorganisatie, kinderopvang, buurtsportcoaches, beleidsontwikkelaars van de gemeente participeerden. Die ontwikkelden een koers voor 2019-2023. Daarin is het zaak mensen over een drempel te helpen en bewegen te integreren in het dagelijks leven. Een begeleidingsgroep onder voorzitterschap van wethouder Robert Scholten bespreekt twee keer per jaar voortgang, trends en ontwikkelingen.

Derde deel van senioren heeft geen interesse     

OPVALLEND Ook van de jongeren heeft 21% geen behoefte aan sport. Minder jongeren dan in 2014 sporten en dat geldt ook voor de sport- en spelactiviteit van kinderen. Minder naschoolse activiteiten kan een reden zijn. De jongeren die sporten zijn wel fitter. Veel jongeren haken relatief snel af bij sportverenigingen, waarbij het advies om ze zich beter te laten oriënteren alvorens lid te worden. Van de senioren is 70% voor meer financiële ondersteuning, vindt 50% dat meer moet worden gedaan voor mensen met een beperking en 64% dat sportverenigingen meer ondersteuning dienen te krijgen. Van de jongeren verlangt 61% meer diversiteit in sporten. Het aanbod van de verenigingen is volgens 22% van de jongeren goed en volgens 27% matig. De jongeren spreken zich voor 51% uit voor financiële ondersteuning. Over de accommodatie binnensport is 60% jongeren en 52 % senioren tevreden; voor de buitensport is dat 59 en 43 %. Wat de openbare ruimte betreft komt voor beide 24% tot een oordeel van tevredenheid. Het is nog steeds koning voetbal. Bij kinderen 31% en jongeren 39% koploper. Senioren hebben wandelen 40% op de eerste plek. Bij jongeren doen hardlopen 39% en fitness 34% het ook prima. Sociale contacten/vriendschap speelt bij jongeren (58%) een grotere rol dan bij senioren (37%).

Stijgers bij senioren zijn fitness (20.7 naar 24.3%), schaatsen (1,5 naar 3.9% en dat zonder natuurijs!), trimmen/hardlopen (5.7 naar 9.3%) en toerfietsen/mountain bike (21.7 . Tennis daalt: 9.4 naar 5.8%) Bij jongeren opvallend: bowling van 12,2 naar 21,1 %. Andere stijgers: hardlopen (31,9 naar v38,6), veldvoetbal (34,9 naar 39,2%) en vooral fitness (18.8 naar 34,3%. Tennis daalt sterk (11,5 naar 3.6%) en ook gymnastiek laat een veer (6,4 naar 1,8 %).

De buurtsportcoaches gaan er voor dat Heel Epe Beweegt.