• Arjan Kluin verstrekt de leden van de Ondernemersvereniging Epe een realistisch beeld.

    Dick van der Veen

OVE woest om wegafsluiting

EPE De leden van de Ondernemersvereniging Epe eisen schadevergoeding van de provincie Gelderland in verband met inkomstenderving als gevolg van het maandenlang overschrijden van de opleveringsdatum renovatie Heerderweg. De prognose van Arjan Kluin (Locatus) dat tot 2025 in Epe nog tien winkelpanden verdwijnen komt hard aan.

Dick van der Veen

Daar komt nog bij dat het ook met het werk aan de Hoofdstraat niet lekker zit. Een oplevering 12 mei en, zo denkt men te weten, in september nog weer eens de boel gedeeltelijk open omdat er dan pas echte materialen zijn voor dat deel waar nu surrogaat is geplaatst. De Middenstip heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen. Voorzitter Martin Lokhorst raadt het de leden aan dat ook te doen. Hij noemt het 'drama Epe Noord' onaanvaardbaar. Hoewel er deze en andere belangrijke punten op de agenda staan is de belangstelling van de leden matig. Een verschijnsel van de laatste jaren waar het bestuur zich zorgen over maakt. ,,We zitten nu met z;'n allen in ieder geval eerste rij", probeert iemand de stemming er in te houden. Bij het huishoudelijk gedeelte gaat het onder meer over de Paardenvierdaagse, waarvan de feestavond moet worden geschrapt. Volgens de voorzitter ook het gevolg van het (te) laat aanvragen van subsidie. De vereniging heeft ruimte gekregen om nog zes à zeven evenementen te organiseren. Die zouden deels kunnen worden ingevuld met koopzondagen, waarvan men overtuigd is dat die er mondjesmaat gaan komen. Epe by Candlelight vindt dit jaar plaats op 22 december. Dat krijgt een wat andere opzet ten opzichte van de kerstmarkt in voorgaande edities.


LEEGSTAND Kluin, verbonden aan onderzoeksbureau Lotus, gericht op retail, verrast de vergadering met klinkende cijfers. Grote winkelcentra zoals die in de Randstad gaan het maken; middelgrote zoals die in Apeldoorn krijgen het zwaar voor de kiezen, Epe zit er tussenin. ,,Een winkelier blijft zitten, een ondernemer kijkt of hij zich moet/kan verplaatsen", zegt hij.

Het winkelvloeroppervlak in Epe is gestegen, gevolg van afspraken die voor de crisis werden gemaakt. Dat is landelijk het geval. Realistisch gesteld heeft Epe geen (grote) regionale functie. Het laten meebetalen door freeriders van voorzieningen is een heet hangijzer. Verplaatsing van winkels van de randen naar het centrum is de leegstand nu en het nog eens indikken met tien panden inde komende jaren. Voor enkele branches zou nog plaats zijn, waarbij multivlaai en delicatesse wordt genoemd. Lokhorst vertelt over een koopstroomonderzoek samen met de ondernemers uit Vaassen en de gemeente. De overheid betaalt eraan mee, zo ook de Rabobank. Partijen hebben met elkaar al 16 uur zitten brainstormen. OVE wil het thema 100 procent wild in laten indalen via bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes maar ook door individuele acties. Verder de suggestie om de huidige leegstaande panden op saillante locaties toonbaar te maken. Vitalisering van de dorpscentra is actueel.