• Het ontwerp van Jeroen Hoogstraten.

    Jeroen Hoogstraten

Oude IJssel in kunst vervat

VORCHTEN Vorchten, Veessen en Marle mogen zich verheugen in de realisering van mooie projecten die de loop van de oude IJssel 'boven water' brengen. Dat leert de presentatie van schetsontwerpen door geselecteerde kunstenaars in het multifunctioneel centrum De Verbinding.

Dick van der Veen

Hellen Abma van de stichting Beeldruimte die zich sterk maakt voor het eigene en het erfgoed van plaats, plek en bewoners. Ingeschakeld door de stichting Recreatie Wapenveld die onder de vlag van de gemeente Heerde het project handen en voeten geeft. ,,We zijn met name actief in de provincie Overijssel maar het kan geen kwaad om zo nu en dan over de grens en in dit geval over de IJssel te kijken. We begeleiden kunstopdrachten in de openbare ruimte, zijn vooral bezig met de gelaagdheid , de geschiedenis en het vinden van nieuwe kunstvormen", aldus Hellen abma. Het gaat om twee projecten: één waarbij de identiteit van het gebied wordt uitgebeeld in nauwe samenspraak met de bewoners en daarnaast de verbeelding van de oude IJsselloop.

KEUZE Jeroen Hoogstraten is geselecteerd voor het eerste; Sannah Belzer en haar Belgische collega Koen Meersman houden zich met de verbeelding bezig. Het plan van Loes ten Anscher om met inbreng van zestien buurten een watertafel bij De Verbinding te realiseren, een moderne versie van De Bedriegertjes, werd door de jury afgewezen. Het werd als te vrijblijvend aangemerkt. De kunstenaars die het wel haalden krijgen nog tot eind deze maand de tijd om hun project te verfijnen. Hoogstraten zal zich met de bewoners moeten verstaan om de identiteit van het gebied goed te verbeelden. Sannah mikt op vier veldkabinetten met als thema's Daar waar de rivier is, Wat de rivier achter liet, De reis van de rivier en De verbeelding van de rivier. Scholen kunnen inspelen met rondleidingen langs de kabinetten. Daarin worden veel voorwerpen uit vroeger tijden ondergebracht. Hoogstraten denkt er over om in eerste instanties paaltjes met QR-code te plaatsen. Door de camera er op te richten komt de tekst in beeld. Datgene waar de tekst naar verwijst moet nog nader worden uitgewerkt.

STROOM De Oude IJssel was een smalle stroom, die onder meer tussen de kerk en het kasteel in Vorchten liep. Op diverse plekken is de loop zichtbaar en dat zal worden geaccentueerd. Dat kan mogelijk ook door het planten van bomen op saillante plekken. Er is veel haast bij de uitwerking waarvoor een hoge mate van inschikkelijkheid van de kunstenaars wordt verwacht. Ze hebben in korte tijd een verkenning uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling om de plannen mei 2018 gerealiseerd te hebben. De financiering vindt voornamelijk plaats door de provincie Gelderland. De jury liet zich bij de keuze vooral ook leiden door op- en aanmerkingen uit het gebied. De bewoners worden eind deze maand met de definitieve ontwerpen geconfronteerd. Vorchten, Veessen en Marle krijgen er een trekpleister bij die internationaal aanspreekt.