• Herman IJssel

Oriëntatieavond Nuborgh College Oostenlicht

ELBURG Nuborgh College Oostenlicht houdt donderdag 12 november een informatieavond speciaal voor ouders van basisschoolleerlingen die zich aan het oriënteren zijn op het vervolgonderwijs. De afgelopen jaren is gebleken dat deze avonden, gezien de grote opkomst, in een behoefte voorzien. Ouders kunnen zich een beeld vormen hoe het er op Oostenlicht aan toe gaat en krijgen de mogelijkheid tot het volgen van workshops. De toekomstige leerlingen kunnen in januari kennismaken met de school. Dan wordt er een doedag en een open huis georganiseerd.

Informatie

Een van de leerwegen die op Oostenlicht gevolgd kan worden, is de Theoretische Leerweg plus. In één van de workshops wordt daar extra aandacht aan besteed. Het bijzondere van deze leerstroom is dat er bijzondere aandacht is voor laatbloeiers die via een speciale route worden voorbereid op het havo. Deze zogenoemde pre-havo is in nauw overleg met het Nuborgh College Lambert Franckens ontwikkeld. Leerlingen kunnen ook kiezen uit een aanbod van zogenaamde pluspakketten. Dat zijn programma's waarbij leerlingen aangesproken worden op hun interesse en waarbij ze hun talenten kunnen ontplooien in bijvoorbeeld de hoek van muziek of sport. Locatiedirecteur Wilco Leeflang: "Deze onderwijsvorm biedt zodoende een stevige theoretische opleiding met daarbinnen mogelijkheden om een aantrekkelijk programma te volgen. Maatwerk, afgestemd op de talenten en interesses van leerlingen, dus". Daarnaast zijn er ook informatiesessies over de zorg in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en het leerwegondersteunend onderwijs. Naast alle informatie is er op de avond ook gelegenheid een lesje bij te wonen om te ervaren hoe er op Oostenlicht gewerkt wordt.

Meelooplessen

Een aanvullende manier om kennis te maken met het onderwijs op Oostenlicht zijn de meelooplessen die weer georganiseerd worden. Voor ouders biedt dit een extra mogelijkheid om de leeromgeving van school te zien en te ervaren. Het programma, dat ongeveer anderhalf uur duurt, is ook een prachtige gelegenheid om de sfeer van de school in bedrijf te proeven. Via de website www.nuborghcollege.nl kunnen ouders zich opgeven voor 17, 23 of 26 november. De teamleiders Elly de Wit en Wijnand Westerink zullen het programma begeleiden.

Onderwijsaanbod

Nuborgh College Oostenlicht is een christelijke school die alles in huis heeft wat een vmbo maar kan bieden. "Het is uniek in de regio dat een school voor vmbo naast alle leerwegen, inclusief leerwegondersteunend onderwijs, ook alle sectoren, namelijk techniek, groen, zorg & welzijn en economie kan aanbieden. Onze leerlingen kunnen dus een diploma halen zonder halverwege van school te hoeven wisselen", aldus Leeflang. In het gebouw hebben de leerlingen een eigen thuisbasis waar ze de meeste lessen krijgen. Met een knipoog naar de prominent aanwezige brug in het nieuwe schoolgebouw ziet de school zichzelf als 'de ideale brug naar een geslaagde toekomst'.