Orgelconcert met culinair tintje in Oosterwolde

OOSTERWOLDE In de hervormde kerk in Oosterwolde vindt zaterdag 5 september een uniek orgelconcert plaats. De opbrengst hiervan komt ten goede van de restauratie van het prachtige Reil orgel in deze kerk. Voorafgaand aan het concert is er een heerlijk diner, in samenwerking met Topslagerij Henk van de Weg. De kosten hiervan zijn 39,95 p.p., opgave voor 15 augustus bij:

Nanne Schoonhoven, per email NaPiet@hotmail.com of brief Zwarteweg 52

Jan Zegers, per email janzegers53@gmail.com of brief Schiksweg 11

Bertus Regterschot, per email bertus.regterschot@akzonobel.com of brief Gr. Woldweg 30A

Inschrijving is geldig nadat € 39,95 p.p. is overgemaakt op rek.nr. NL40RABO034467664 o.v.v. orgel.

Daarnaast is het mogelijk om alleen het concert te bezoeken, entree € 10,= hoofdingang kerk.

Het belooft een uniek concert te worden door de deelname van de volgende organisten: Ds. J.N. Zuijderduijn, predikant te Oosterwolde; G.J. van de Werfhorst, organist Pniël kerk Oosterwolde; Mr. A. Hoogendoorn, burgemeester gemeente Oldebroek; Dr. H. Vreekamp, voormalig predikant te Oosterwolde en Wilbert Margré, musicus

De aanvang van het diner is om 17.30 uur in het Leerhuus achter de kerk, het concert begint om 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur.