Organisaties ondertekenen convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

OLDEBROEK - De derde bijeenkomst vanuit het initiatief "De Noordwest Veluwe verduurzaamt" stond op het programma voor woensdag 4 februari.. Initiatiefnemer is Will2Sustain (W2S), een adviesbureau in duurzaam ondernemen, gevestigd in Oldebroek. De bijeenkomst werd gehouden op de prachtige locatie Natuurlijk Goed in Oosterwolde. Tijdens de bijeenkomst tekenden 19 organisaties uit de gemeenten Oldebroek en Elburg het MVO convenant. Het doel hiervan is om samen een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de regio. Deze bijdrage verschilt per organisatie. Dit kunnen maatregelen zijn die te maken hebben met: CO2 uitstoot verminderen, gezondheid en veiligheid verhogen van medewerkers, eerlijk zaken doen of in gesprek gaan met klanten over MVO. De deelnemende bedrijven ondergaan eerst een MVO nulmeting. Daarna kunnen de doelen omgezet worden in concrete maatregelen.

De bijeenkomst werd bijgewoond door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden uit de regio. De gemeente Oldebroek was een van deze organisaties. Wethouder Westerbroek vertelt:

"Het bevorderen van duurzaamheid is een van de aandachtspunten in de bestuursovereenkomst van ons college. Ik heb veel waardering voor Will2Sustain die met deze bijeenkomst weer een belangrijke stap heeft gezet om onze gemeente duurzamer te maken. "

Presentaties

Hubald van Ark van Rabobank Noord Veluwe presenteerde de uitkomsten van het duurzaamheidsonderzoek dat de Rabobank heeft laten uitvoeren voor de regio Noord Veluwe. De uitkomsten geven een helder beeld van de sterke en zwakke punten van de regio vanuit het duurzaamheidperspectief. De kracht van de regio Noord Veluwe zit onder meer in de hechtheid van de gemeenschap, de grote maatschappelijke betrokkenheid en de natuurlijke omgeving. De regio loopt economisch wat minder hard en loopt ook niet voorop qua innovaties, dat terwijl er juist vanuit de aandacht voor verduurzaming veel interessante fondsen en subsidies zijn om duurzame innovaties te bevorderen. De regio zou daar meer van kunnen profiteren.

Piet Spruijtenburg, oud voorzitter van Stichting Blauwzaam (Blauwzaam) en partner van ProMissie, een adviesbureau gespecialiseerd in overdrachtvraagstukken bij familiebedrijven gaf de tweede presentatie. Blauwzaam is een vijftal jaren geleden op een soortgelijke manier ontstaan als nu het initiatief de Noordwest Veluwe Verduurzaamt, maar dan in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De heer Spruijtenburg deelde hoe Blauwzaam was ontstaan en met welke visie, missie en doelen. De resultaten liegen er niet om. Zo'n 130 bedrijven in die regio zij actief bezig hun energieverbruik te verminderen. Het initiatief raakt ook andere duurzaamheidaspecten, zoals een initiatief om bermen in het gebied te beplanten met bloemen. Ook deelde hij de knelpunten waar je als initiatief tegenaan loopt. Wat vooral belangrijk is bij duurzaam ondernemen is dat je er plezier in hebt, anders houd je het niet vol.

Deelnemende organisaties

Deze presentaties vormden een mooie aanloop naar het formele moment van de ondertekening van het convenant. De aanwezige organisaties gaven aan dat ze geïnspireerd waren en aan de slag willen! Het convenant is door 19 organisaties ondertekend, te weten: HulstFlier Installateurs, Companjen Constructies, Veluwenkamp, Regio Noord-Veluwe, Spronk Grond-, Weg- en Waterbouw, Jan Bakker, Prins Bouw, Vrijzon, T. Pater Groep, Bagger en Waterwerken Oosterwolde (BWO), Fruittuin Verbeek, Gemeente Oldebroek, Stichting Present Oldebroek, Natuurlijk Goed, Rabobank Noord Veluwe, Van Werven, Promissie en Will2Sustain. De deelnemers zullen allen een inventarisatie maken van hoe zij nu scoren op MVO en vervolgens doelstellingen opstellen om actief hun bedrijfsvoering te verduurzamen. De resultaten worden onderling gedeeld en besproken.

Het vervolg

De volgende bijeenkomst zal in september worden gehouden bij Companjen Constructies in Wezep. Eén van de deelnemers stelde: 'Het zou mooi zijn als we van elkaar kunnen leren, want sommigen zijn al veel verder dan anderen. Ik zou graag willen leren wat de anderen al doen, zodat ik weet waar ik naar toe kan." Geert Jan Prins, oprichter W2S besluit: "We hopen dat het initiatief, net als Blauwzaam, een breed draagvlak gaat krijgen in de regio en dat er in 2016 een tweede convenant mag komen. Sneller mag ook!"