Optimale spreiding supers in Heerde

HEERDE Het herbestemmen van 36 locaties buiten het compacte centrumgebied van het dorp Heerde is financieel niet haalbaar. Dat brengt een geschatte planschade van naar schatting 1.423.700 tot 2.262.500 euro met zich mee. Een zo optimaal mogelijke spreiding van bestaande supermarkten over de kernen Heerde en Wapenveld lijkt wel haalbaar.

door Dick van der Veen

Daarover is recent intensief overlegd met betrokkenen. Onderzoeksbureau Seinpost stelt vast dat de markt voor supermarkten is verzadigd. Ze zet in op één sterke trekker in het centrum van Wapenveld die zo goed mogelijk gefaciliteerd zou moeten worden. Indien Aldi investeert in uitbreiding in Heerde brengt dat mogelijk sluiting van de vestiging Wapenveld met zich mee. Daarbij tekent de onderzoeker aan dat het voor de consument betekent dat deze verder moet reizen voor het specifieke aanbod. ,,Het betreft vaak het secundaire of tertiaire aanbodkanaal van de supers. De afstand tussen Heerde en Wapenveld is voor aankopen bij discounters relatief gering. De consument toont bereidheid grotere afstand af te leggen voor dit soort boodschappen. Ook nu al vloeit een kwart van de koopkracht in Wapenveld af naar supermarkten in Heerde. Een moderne en vernieuwde Aldi daar zal beter aan de vraag van de consument kunnen voldoe", aldus Seinpost.

Verzadigd

De markt voor supermarkten in de gemeente is verzadigd. Er is weinig tot geen distributieve ruimte, mede door de concurrentie in de directe omgeving. Er is een koopkrachtafvloeiing van 15 procent met name naar Epe tegenover een toevloeiing van 9,5 procent exclusief recreatie en toerisme. Door een optimale spreiding van supers met een adequaat aanbod zou juist daar nog het nodige te halen zijn. Via langdurig leegstaande winkels zou Heerde juridisch zonder (hoge) planschade een compact centrum meer smoel kunnen geven. Er liggen aanvragen voor de hoek Soerelseweg/Stationsstraat en de voormalige gemeentewerf, maar die passen niet in het centrumplan. Wel is een aantal supers nu niet toegerust op de toekomst. De spreiding is evenmin optimaal.

Uiteraard kan en wil de gemeente niet sturend zijn, maar pleit ze wel voor supers van voldoende fysieke omvang en modern van opzet, met uitstekende bereikbaarheid met de auto en op de fiets. Daar passen voldoende parkeerplaatsen en stallingsmogelijkheden bij.

De onderzoekers komen wel tot de conclusie dat een aantal supers niet is toegerust op de toekomst en dat de spreiding van het aanbod niet optimaal is in relatie tot de overige centrumfuncties de supermarktorganisaties geven zelf aan geen reen te zien om te verhuizen, met uitzondering dan van Aldi. De binding van de consument kan in Heerde nog opgekrikt worden van 82 naar 85 procent. Teveel leegstaande panden, maar deze acht de gemeente ongeschikt voor de vestiging van supermarkten.

Foto: Leegstand ook in Wapenveld met Het Zwarte Paard als grootste ergernis. (foto archief Persburo Dick van der Veen)