• Barry Wensink/BDUmedia

Oppositie Heerde laakt laks college

HEERDE De strop om de nek door het fiasco met het bedrijventerrein H2O is met name voor Heerde nog wat verder aangetrokken door het besluit van Euroma om naar Zwolle te verkassen. De drie oppositiepartijen in Heerde verwijten hun college lichtvaardigheid in zijn optreden en uiten dat maandagavond na een hectisch debat in een motie van afkeuring, die met 8 tegen 7 stemmen door de coalitie wordt neergesabeld. Duidelijk wordt dat een besluit van Heerde over een Hexit H2O niet voor de zomer plaats vindt. De berekeningen van voor- en nadelen zijn in volle gang. Dat het onder de nieuwe directie snel tot zaken moet komen is een teneur in het debat. Wanneer er na de mislukkingen met Euroma en andere gegadigden niet snel een grote vis wordt gevangen dreigt afglijden naar een artikel 12 gemeente met onder curatele stelling van de provincie.

Dick van der Veen

Daar waar het college bij monde van burgemeester Pijnenburg en wethouder Van Dijk herhaalt al het mogelijke te hebben gedaan om Euroma naar H2O te krijgen hebben oppositie en CDA daar hun twijfels over. Met name de vangnetconstructie in de vorm van het Berghuizer Papierfabriek is gewraakt. Het college houdt vol dat de provincie die afwees,maar het blijft onduidelijk wanneer dat is aangegeven. De oppositie wijst er op dat het college in februari nog aangeeft dat dit vangnet kansrijk is. B en W zijn solidair met de partners: met H2O én het terrein Berghuizer geen twee petten op willen zetten. De afweging is aan de partners uit handen gegeven. Dat nu geeft de oppositie aanleiding om te spreken over gebrek aan slagvaardigheid ,waar we het college namens de burgers van Heerde op aanspreken.' De hele 10-jarige geschiedenis komt uitgebreid aan bod. Verandering van een lokaal in een regionale status van H2O met wat daaraan beklijft, In de toekomst ook open voor logistiek, maar daar steekt Overijssel/Zwolle mogelijk protest tegen aan, de provincie die niet voldoende wil/kan meewerken om Euroma voor Gelderland te behouden, bevriezen van Hattemer deel H2O en het daarna weer ontdooien, verplaatsing terrein Van Werven dat zich niet verdraagt met Euroma, verstrengeling wethouderschap en commissariaat enzovoort. Euroma kiest voor zekerheid die Zwolle biedt in kansen voor uitbreiding en geen gedoe met een bestemmingsplan. 2xws D66/Groen links stelt vast dat Heerd een H2O de professionaliteit missen die elders wel voorhanden is, daar waar het college wijst op beperking woonomgeving en hoogteverschil hetgeen voor Zwolle niet geldt. Er is een schorsing van 20minuten nodig om een motie vorm te geven. Het college heeft minder tijd nodig om te bepalen dat de motie in deze vorm onaanvaardbaar is, wat de coalitie beaamt. Wel unaniem aandringen op vervangende werkgelegenheid op het Euroma-terrein. De burgemeester wijst op een bijeenkomst begin september waarin de drie gemeenteraden kennis maken met de nieuwe directie. Die had eerder in een situatie met 5 gemeenten succes.