Oppositie Heerde laakt informatietekort H2O

HEERDE - De oppositiepartijen PvdA en D66-Groen Links maken b en w van Heerde een ernstig verwijt over de informatievoorziening inzake het bedrijventerrein H2O. ,,Onvoldoende, in Hattem, Heerde en Oldebroek verschillend, eenzijdig en soms helemaal niet." Ze constateren dat ze hun controlerende taak niet naar behoren kunnen verrichten. Stukken krijgen volgens hen te vaak de status van geheim en vertrouwelijk. Het vertrek van bestuurder BV en voorzitter Raad van Commissarissen leidde tot een bestuursvacuüm in combinatie met het alsmaar uitblijven van de voorgenomen verandering in de governance. ,, Het lijkt er op dat de meest kansrijke jaren voor de BV voorbij zijn gegaan zonder dat wee kunnen beoordelen of hier beter op te sturen was geweest. De burger betaalt straks het gelag en wij als raadsleden worden daarop terecht aangesproken. We nemen geen genoegen met de wijze waarop in de raad van december door college en coalitie is gereageerd op onze poging om de dialoog aan te gaan." De drie gemeenteraden werd bij koerswijziging niet verteld dat de grondverkoop H2O-terrein een aantal jaren nagenoeg stil zou komen te liggen De oppositie vraagt het college of het uitgestelde verkoop niet tot een veel groter verlies leidt dan door de gemeentelijke accountant wordt/werd verondersteld in zijn onderzoek ten behoeve van de jaaroverzicht De vraag ook of het college zich tot het uiterste heeft ingespannen en blijft inspannen om het Wapenveldse bedrijf Euroma voor Heerde dan wel H2O te behouden.