• Arjan Glas

Open huis bij Werkboerderij 't Harde

't HARDE De nieuwe werkboerderij van Careander houdt vrijdagmiddag 30 september van 13.30 tot 17.00 open huis aan de Nagelhoudsweg 9 in 't Harde. De werkboerderij is een nieuwe dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking en is onderdeel van dagactiviteitencentrum Shalom 't Harde. De werkboerderij, ook wel zorgboerderij genoemd, heeft al een jaar proefgedraaid. Groepsbegeleiders Heidi Bakker en Rineke van Zeeburg vertellen over de dagelijkse activiteiten op de locatie.

Arjan Glas

Bakker: ,,in 2003 ben ik op dit adres komen wonen, als vrouw van de melkveehouder. Van een aantal cliënten van Careander wist ik dat er behoefte was aan buitenactiviteiten in het groen en met dieren. Zo ben ik gestart met een groepje dat elke dinsdag op de boerderij kwam werken. Vorig jaar kwam tijdens de reorganisatie de mogelijkheid om deze vorm van zorg structureel aan te bieden met een werkboerderij. Het dagelijkse boerenleven geeft de cliënten structuur, herkenning en vertrouwdheid. De ruimte, de rust en het werken met dieren, heeft een positieve invloed. Nu zijn we elke werkdag met een groep actief op de boerderij."

DAGELIJKS WERK Van Zeeburg: ,,Er zijn veel verschillende dagelijkse activiteiten. Het accent ligt op buiten werken. De kalfjes worden verzorgd. Ze krijgen melk en water, vers hooi en brokken. De hokken worden uitgemest. Bij de koeien worden dagelijks de stallen geveegd. Verder zijn er nog de klusjes: hout kloven, het erf onderhouden en de groentetuin onderhouden. Een binnenactiviteit is houtbewerking. De cliënten bewerken het hout voor producten die later in de winkel 'Net ff Anders' van Careander, in Elburg verkocht worden."

VOLDOENING Bakker: ,,We bieden een zinvolle dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking. Een meerwaarde is de maatschappelijke integratie. Het is een verbreding van het zorgaanbod met de mogelijkheid voor cliënten om te leren en te ontwikkelen."

Van Zeeburg: ,,Het is mooi om te zien hoe mensen tot bloei komen in deze omgeving. De omgang met dieren geeft rust en ontspanning. Het geeft de cliënten veel voldoening om de boer te helpen. Het is belangrijk werk voor ze. Er wordt zichtbaar genoten en het gevoel van eigenwaarde wordt versterkt."