• Robert Vos

Ook starterslening voor nieuwbouwwoningen

HULSHORST Ook particulieren die een nieuwbouwwoning bouwen, kunnen een starterslening krijgen van de gemeente Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een verzoek van een inwoner die een woning wil bouwen aan de Zwarte Goor in Hulshorst. Op grond van de oorspronkelijke verordening startersleningen was dit niet mogelijk. Hierin was alleen de mogelijkheid opgenomen een lening te krijgen in projecten die hiervoor door de gemeente waren aangewezen. Het gaat dan veelal om grotere plannen, zoals Molenbeek in Nunspeet, Elspeet Noordwest en Weversweg in Hulshorst.

Het college ziet echter geen redenen waarom de mogelijkheden voor een starterslening niet zou kunnen gelden voor woningbouw door particulieren. Dat besluit betekent dat ook het verzoek voor de starterslening voor de woning aan de Zwarte Goor alsnog wordt gehonoreerd.