• Barry Wensink/BDUmedia

Ontsluiting woningen openbaar

EPE - De exploitant van (maximaal) acht woningen op het terrein van de voormalige wasserij De Adelaar vraagt de gemeente Epe om de centrale ontsluitingsweg, inclusief riolering en groenvoorziening, alsnog openbaar te maken. Dat was in eerste instantie niet de bedoeling. De gemeente wil dat doen mits de exploitant de kosten (7.705 euro) betaalt. Het onderhoud komt voor rekening van de toekomstige woningeigenaren via de verschuldigde lokale belasting en accres uit het gemeentefonds.