• Lex van Lieshout

Onterechte uitkeringen in gemeente Elburg

ELBURG De sociale recherche meldt in het jaarverslag 2018 dat een spectaculaire stijging plaats vond van mensen die op een ander adres wonen dan ze aan de gemeente werden opgegeven. Reden voor de ChristenUnie Elburg daarover vragen te stellen.

Dick van der Veen

In 2018 was het aantal onjuiste woonsituaties 31, tegen 13 in 2017. Overigens schommelen die aantallen sterk: 38 in 2014, 31 in 2015 en 31 in 2016. Aan de sterke afname is dus abrupt een eind gekomen. Er wordt bij een ander verblijf dan op het aangegeven adres wel een uitkering verstrekt. Door verandering samenstelling van een gezin verandert de hoogte van de uitkering. Het verblijf elders bijvoorbeeld bij de voormalige partner doet dat ook. Daarnaast verliest men het recht op uitkering als het kind gaat werken dan wel stopt met studeren. In Elburg gaat het om drie casussen.

Het grote verschil met 2017 zit 'm in het feit dat in 2017 weinig onderzoeken werden gedaan naar onjuiste woonsituaties. Het blijkt dat mensen soms een reden hebben om hun wijzigingen niet (meteen) door te geven aan de gemeente. Soms heeft dat een financiële reden, maar soms geldt ook onachtzaamheid of slordigheid.


VOLKSTUINEN Een huurverhoging van 24 procent voor zijn of haar volkstuin was voor een inwoner aanleiding om bij de gemeente aan d bel te trekken. Het blijkt dat de huur tien jaar niet werd verhoogd en daarna in één jaar recht getrokken. Er wordt nu naar gestreefd om de tarieven meer te laten aansluiten op degene die in naburige gemeenten van toepassing zijn. Dat laat het college weten aan de fractie van het CDA die er vragen over stelde. Er zijn contracten geweest met het bestuur van de volkstuinen. Dat heeft onofficieel tot een positieve reactie geleid. De opzet is de verhoging vijf jaar te bevriezen. 

GELUIDSOVERLAST De VVD stelde geluidsoverlast van het evenement DefQuon in Flevoland aan de orde. Er kwamen 130 meldingen binnen bij een door NEO ingehuurde akoesticus. Geen enkele ervan uit de gemeente Elburg. Een derde deel kwam van mensen buiten Elburg, Nunspeet en Oldebroek.