• Barry Wensink/BDUmedia

Ondernemers Vereniging Nunspeet wil nieuw overleg over centrum

NUNSPEET De Ondernemers Vereniging Nunspeet (OVN) wil nieuw overleg met het college van burgemeester en wethouders om het belang van een verbeterd centrum aan te geven. Dat is aangegeven tijdens een werkbezoek van Gemeentebelang.

Wijnand Kooijmans

Met name de (ver)plaatsing van de weekmarkt blijkt voor de ondernemers een obstakel om de gewenste verbeteringen te kunnen realiseren. Gemeentebelang heeft tijdens het gesprek aangegeven voorstander te zijn van het opknappen van de Markt en directe omgeving zodat het geheel aantrekkelijker wordt voor bezoekers en ondernemers. De weekmarkt moet onderdeel zijn van het geheel en niet bepalend voor de inrichting van de Markt. Naast de Markt wordt ook gekeken naar de inrichting van het toekomstige Wheemplein, de Laan en de Dorpsstraat.

Eén van de knelpunten binnen het centrum is verder het parkeerbeleid en het gebruik van de blauwe zones. Het blijft voor zowel de ondernemers, inwoners als vrachtverkeer voldoende en passende parkeerruimte te realiseren. Men vindt dat nagedacht moet worden over het geven van ontheffingen met beperking, parkeerroutes maar dat vooral moet worden gezocht naar mogelijkheden en nieuwe locaties om het aantal parkeerplaatsen uit te bereiken

Uitkomst van het overleg is dat het bestuur van de OVN de leden erop gaat wijzen dat de beschikbare parkeerruimte in het centrum in principe is bestemd voor de bezoekers van winkels en horeca.