• Pixabay.com

Ondernemers Heerderwegboos op provincie

EPE/HEERDE De lange duur van de werkzaamheden aan de Heerderweg bezorgt ondernemers een forse schadepost. De beschuldigende vinger wijst in de richting van de provincie die op brieven en telefoontjes geen antwoord geeft. De aanleg van een vrijliggend fietspad zou in mei gereed zijn; alles wijst nu in de richting van het najaar. ,,Ik ben er klaar mee", zegt voorzitter Martin Lokhorst van de Eper ondernemersvereniging. En: ,,We voelen ons niet serieus genomen. Bij de besprekingen vooraf waren we steeds betrokken. Nu het uit de hand loopt weten ze ons vanuit Arnhem niet te vinden. Dat is frustrerend. We weten nu nog steeds niet waar we aan toe zijn met onze braderie-avond op 13 juli. Je kunt toch niet een dag van tevoren maatregelen afkondigen?" De vereniging krijgt van leden signalen dat er sprake is van krimpende omzet. Dat geldt met name voor Horeca-bedrijf De Middenstip. Die heeft inmiddels een gerechtelijke procedure aangespannen.

Dick van der Veen

,,We kunnen dat als vereniging niet doen. Dat is een kwestie van de leden individueel. Wel scharen we ons volledig achter de klachten", geeft Lokhorst aan. Hij vindt dat de provincie zich ten onrechte verschuilt achter een dag of wat vorst en extra rioleringswerkzaamheden. ,,Waar het werkelijk om gaat is dat de provincie geen info heeft gegeven over de werkzaamheden op het Heerder gedeelte van de weg. Het heet dan dat het verleggen van een fietspad de nodige vertraging met zich mee brengt. Maar dat staat toch los van het wegvak? Je kunt daarom de weg toch gewoon open stellen? Tijdens de bouwvak is de weg open. Onmiddellijk daarna gaat ze weer dicht. Voor hoe lang?"

Hoewel de werkzaamheden aan het Sint Martinusplein in Epe ook enkele weken vertraging met zich mee brachten, om over de situatie in het centrum van Emst nog maar te zwijgen, wil Lokhorst de gemeente niet de zwarte Piet toespelen. ,,We zijn steeds meegenomen in het overleg. Hebben gemiddeld eens in de zes weken contact met mensen die beslissingsbevoegd zijn. Wel jammer dat nu in Epe in september nog weer een stoeprand moet worden vervangen. Je krijgt zo als neringdoende wel heel veel voor de kiezen."

Voorzitter Jan Pieter Tuinman van de Heerder Ondernemersvereniging heeft niet of nauwelijks signalen ontvangen van 'zijn' leden over omzetverlies doordat Eper klanten wegblijven. ,,Je zou kunnen denken dat de ene koopstroom de andere niet is. Hier speelt waarschijnlijk een stuk traditioneel koopgedrag. Ik heb het ook niet intensief gepeild, maar zoiets zingt dan al snel rond."