• Hanneke Bloemendaal

'Omzien naar elkaar is belangrijk'

WEZEP De plannen voor een woonvorm voor ouderen in Wezep zijn in een vergevorderd stadium. Het initiatief is afkomstig van een groep burgers met als doelstelling het realiseren van een hofje, Wezeper Veste genaamd. De motivatie: 'samen waardig ouder worden, een uitdaging'.

Hanneke Bloemendaal

 

,,Zo'n twintig jaar geleden vroeg ik toenmalig wethouder André Maat welke stappen ik moest nemen om over tien jaar een woonvorm voor ouderen te beginnen", vertelt Wezeper Jan Bredewout. ,,Mede door de economische crisis belandde het plan destijds in de koelkast, maar helemaal losgelaten heb ik het nooit." Toen twee jaar geleden het economische tij keerde, benaderde Bredewout wethouder Harm Westerbroek. ,,Bij de presentatie door Bouwbedrijf van de Goor (BBG) van de bouwplannen voor woningen op het terrein de Zeuven Heuvels in Wezep heb ik geïnformeerd of er plek was om een hofje te realiseren. Dat bleek daar niet te kunnen, maar elders wel. Ik kreeg het advies om met een goed plan te komen."

 

PROJECT Bredewout nam de uitdaging aan en bedacht samen met Gert van de Goor van BBG een soort kasteel, compleet met muur, gracht en ophaalbrug. Er vormde zich al snel een enthousiaste groep deelnemers. ,,Het plan bleek echter te hoog gegrepen, maar een architect nam het vervolgens wel als uitgangspunt om een mooi complex rondom een hofje te realiseren." Hij vervolgt: ,,Het project bestaat uit tien woningen rondom een binnentuin: de 'Wezeper Veste'. Deze vorm van wonen vindt steeds meer ingang op meerdere locaties in het land. In Zwolle bijvoorbeeld onder de projectnaam Knarrenhof."

Tot dan toe waren het slechts kennissen van Bredewout die met een bouwer en de gemeente om de tafel zaten. Al snel breidde de groep zich echter, louter door mondeling contact, verder uit. ,,Het is de bedoeling dat de koopwoningen tussen de 2,5 en 3 ton gaan kosten. Een en ander hangt af van hoe energieneutraal de huizen worden, of een opbouw gewenst is en van de grondprijs." De initiatiefnemers hebben een rapport gemaakt dat aantoont waarom deze vorm van wonen de toekomst heeft. ,,De overheid trekt zich terug en de burgers zullen zelf voor hun oude dag moeten zorgen. Er is bewezen dat deze vorm van wonen niet alleen bespaart op zorg- en ziektekosten, maar ook eenzaamheid, een toenemend maatschappelijk probleem, kan voorkomen. Omzien naar elkaar staat dan ook centraal."

 

LOCATIE Een goede locatie voor de Wezeper Veste werd gevonden aan de Stationsweg. Het voormalig jongerengebouw 'Slash' stond te koop. Anderhalf jaar geleden werd een principeaanvraag gedaan bij de gemeente om te kijken of de gemeenteraad akkoord ging met de locatie. ,,We waren erg blij dat zestien van de negentien gemeenteraadsleden voor het plan waren." Tegelijk met het plan voor de Wezeper Veste kreeg Evert van Ommen, een schaatsvriend van Bredewout, toestemming om Slash tijdelijk te gebruiken. Met hulp van het Leger des Heils kreeg het jongerengebouw een nieuwe bestemming en transformeerde tot ontmoetingscentrum voor jong en oud.

,,Er is bij de start van Ontmoetingscentrum De Klinker meteen verteld dat het gebouw gebruikt mocht worden tot zich een koper zou melden", licht Bredewout toe. ,,Dat de Klinker al snel een druk bezocht project zou worden, had niemand kunnen denken. De gemeenteraad had dan ook bij de behandeling van de principeaanvraag moeite met het feit dat dit gebouw afgebroken zou moeten worden. Toch begreep de meerderheid dat het contract met het Leger des Heils hier duidelijk over was." 

GEMEENTE In de tussentijd werden er steeds meer vragen gesteld door de gemeente en waren er meer onderbouwingen nodig, waardoor het project steeds langer duurde. ,,Enerzijds is dat niet erg, want we hebben zo toe kunnen werken naar een gedegen plan en ook de buurt goed kunnen informeren. Aan de andere kant duurde het sommige deelnemers te lang, waardoor deze zijn afgehaakt. Inmiddels is er wel weer een aantal nieuwe deelnemers bijgekomen. We hopen dat er snel knopen doorgehakt gaan worden, aangezien de bestemming nog moet worden aangepakt en een omgevingsvergunning aangevraagd alvorens de bouw van start kan gaan."

GEMEENTE Manon Kummer van de gemeente Oldebroek reageert: ,,De gemeente heeft besloten aan het project medewerking te verlenen. De partijen zijn nog in gesprek over de financiële randvoorwaarden. In principe is er groen licht gegeven door de gemeenteraad, zij moet nog wel instemmen met de grondprijs. De verwachting is dat de raad hier in november over zal beslissen." Belangstellenden kunnen zich nog steeds aanmelden voor het project. Van de deelnemers wordt wel verwacht dat zij bereid zijn om naar elkaar om te zien.

Meer informatie is te verkrijgen bij Jan Bredewout via j.bredewout@gmail.com of telefonisch via 06-10715390.