• ANP

'Omstreden milieurapport Lelystad nu wel goed'

VELUWE (ANP) Het aangepast milieueffectrapport voor Lelystad Airport voldoet. Dat stelt de onafhankelijke Commissie mer. Dat is een tegenvaller voor de bewonersorganisaties die zich verzetten tegen de huidige uitbreidingsplannen voor de luchthaven.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan nu doorgaan met de uitbreidingsplannen. Lelystad moet vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Tot 2023 gaat het om 10.000 starts en landingen per jaar. Daarna moet het groeien naar 45.000 vliegbewegingen.

Het milieueffectrapport moest worden geactualiseerd omdat er fouten in de geluidsberekeningen waren. Die waren ontdekt door actiegroep HoogOverijssel. De minister beschikt nu ,,over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport", oordeelt de Commissie mer.

,,Aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden", laat de Commissie weten. ,,Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder."

De bewonersorganisaties willen een heel nieuw milieueffectrapport voor Lelystad. Als de Commissie mer daarmee had ingestemd had dat vermoedelijk opnieuw flinke vertraging opgeleverd voor de opening van de luchthaven. Die stond oorspronkelijk voor deze maand gepland maar is inmiddels twee jaar opgeschoven.

Er is veel weerstand tegen uitbreiding van Lelystad. Veel mensen in omliggende provincies vrezen geluidsoverlast. Ook vinden burgers dat ze onvoldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur besloot eerder dit jaar de uitbreiding van Lelystad met nog eens een jaar uit te stellen tot 2020.

RED DE VELUWE ,,Het milieueffectrapport rammelt aan alle kanten. Er is gerekend met verkeerde cijfers en er staat niets in over het effect van de uitbreiding op het milieu. Het ministerie van Infrastructuur dendert maar door en zadelt de inwoners van Gelderland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Friesland op met massa's laagvliegende vliegtuigen." Dat zegt de actiegroep Red de Veluwe, die woedend is dat de onafhankelijke commissie mer het aangepaste milieueffectrapport voor Lelystad Airport woensdag heeft goedgekeurd. ,,We hebben een lijst met gevonden fouten naar de commissie en de minister gestuurd. Er is niets mee gedaan'', stelt de actiegroep. Actievoerders vonden in het oorspronkelijke milieueffectrapport zulke grote fouten dat er een geactualiseerde versie nodig was.

Red de Veluwe is verontwaardigd dat gebleken is dat ambtenaren van het ministerie geregeld contact hebben met medewerkers van Schiphol. Voor Schiphol is de uitbreiding van Lelystad Airport van levensbelang. ,,Die ambtenaren helpen mee met het opstellen van het milieueffectrapport en moeten dat ook zelf controleren. Zoals de slager die zijn eigen vlees keurt'', aldus Red de Veluwe.

Voorzitter Jan Rooijakkers van de Stichting HoogOverijssel, die ontdekte dat er fouten in het milieueffectrapport zaten, is verbaasd en teleurgesteld over het oordeel van de commissie. ,,Ik had gedacht dat de commissie niet zo positief kon oordelen over 45.000 vliegbewegingen, terwijl de vlieghoogtes en dergelijke pas bekend worden als de herindeling van het luchtruim bekend is'', zegt hij. Die herindeling moet er in 2023 komen. ,,Ik denk dat de commissie gezwicht is om weinig kritiek te hebben. Normaal bekijken ze de eindsituatie, maar die eindsituatie is nog volstrekt onduidelijk.''