• Lex Van Lieshout

Omnia mag honderd woningen verkopen in Nunspeet

NUNSPEET Door woningcorporatie Omnia mogen in 2018 maximaal honderd woningen worden verkocht. Dat is opgenomen in de prestatieafspraken tussen de gemeente en Omnia.

Wijnand Kooijmans

De verkoop van woningen was door Omnia in overleg met de gemeente voor een groot deel opgeschort. Dit vanwege de hoge taakstelling als het gaat om het huisvesten van statushouders met als piek 2016. Door de komst van minder vluchtelingen naar Nederland neemt deze taakstelling in belangrijke mate af. Het aantal van honderd woningen wil niet zeggen dat deze in 2018 daadwerkelijk worden verkocht. De verkoop is afhankelijk van de mate waarin de aangewezen woningen worden verlaten door huurders. In theorie kan het daardoor zo zijn dat geen enkele woning zelfs wordt verkocht.

WOONVISIE Het college wil komen tot een ingrijpende actualisatie van de woonvisie. Hiervoor moet in de begroting voor 2019 geld worden opgenomen. In de gemaakte afspraken blijft het voorlopig bij een intentie, de raad moet besluiten of en hoeveel geld beschikbaar komt voor de actualisatie.

Met Omnia is overeengekomen dat in 2018 tien procent van de beschikbare woningen via loting wordt toegewezen aan woningzoekenden. Hoewel de mogelijkheid van loting al langer bestaat, heeft Omnia daarvan tot nu toe beperkt gebruik gemaakt. Maar drie tot vier procent is toegewezen via loting.

ONDERZOEK Door de gemeente en Omnia wordt gezamenlijk onderzoek gedaan naar de realisatie van tijdelijke huisvesting. De komst van pauzewoningen is één van de mogelijkheden. Bij de bouw van het complex De Veluwse Heuvel worden in de eerste fase de gasaansluitingen voor kookaansluitingen omgezet naar elektrische aansluitingen. Zonder dat dit leidt tot meerkosten voor de huurder. In de tweede fase wordt gasloos gebouwd.

Woningen van Omnia moeten in 2018 gemiddeld energielabel C hebben. Dat is nodig voor de gemeente Nunspeet om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen.