• Barry Wensink/BDUmedia

Ombudsman/vrouw voor decentralisaties

HEERDE De gemeente Heerde onderzoekt de mogelijkheid tot aanstelling van een gemeentelijke ombudsman/vrouw op het terrein van de drie decentralisaties. Dit eventueel in samenwerking met de buurgemeenten. Het college is gevraagd de resultaten van het onderzoek voor de perspectief- voorjaarsnota te presenteren en er een voorstel voor financiële onderbouwing aan te koppelen. Een van de redenen voor PvdA, D66-Groen Links en VVD voor het indienen van een motie is dat in andere gemeenten de onafhankelijke klachtbehandeling van een ombudsman vruchten afwerpt en onnodige bureaucratie, langdurige klacht- en bezwaarprocedures voorkomen kunnen worden wat de relatie met de burger bevordert. De WMO Adviesraad en de SBOH hebben zich positief uitgesproken.