• Jan Willem van de Kamp is de oudste inwoner van de gemeente Oldebroek.

    Hanneke Bloemendaal
  • Jan Willem van de Kamp is de oudste inwoner van de gemeente Oldebroek.

    Hanneke Bloemendaal

Oldebroeker Jan Willem van de Kamp oudste man van Nederland

OLDEBROEK Jan Willem van de Kamp is geboren en getogen in Oldebroek en viert woensdag 17 mei, zijn 107e verjaardag. Met deze leeftijd is hij niet alleen de oudste inwoner van de gemeente, maar bovendien de oudste man van Nederland. Ter gelegenheid van de verjaardag van de heer Van de Kamp bezocht burgemeester Hoogendoorn hem op zijn verjaardag in zorgcentrum De Hullen.

Hanneke Bloemendaal

 

Sinds zijn 100ste verjaardag in 2010 krijgt hij ieder jaar op zijn verjaardag bezoek van de burgemeester. Adriaan Hoogendoorn is de zesde burgemeester die hij in zijn leven meemaakt. Ook ontvangt hij jaarlijks een brief van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, bloemen van de commissaris van de koning en komen de kinderen van de nabijgelegen Eben-Haëzerschool voor hem zingen. Van de Kamp is al langer de oudste inwoner van de gemeente Oldebroek, maar heel bijzonder is dat hij sinds december 2016 ook de oudste man van Nederland is.

 

LAPSTREEK Jan Willem van de Kamp woont al zijn hele leven in Oldebroek en werd geboren op een boerderij aan de Lapstreek (nu Bovenpad). Sinds veertien jaar woont hij in zorgcentrum De Hullen. Eerst in het oude gedeelte en sinds zeven jaar in het nieuwe deel. Zo maakte hij op honderdjarige leeftijd nog een verhuizing mee. Een medewerker van het zorgcentrum merkt op: ,,Het is een hele lieve, vriendelijke man die altijd tevreden is." Drie jaar geleden werd Jan Willem van de Kamp erg ziek en sindsdien is hij bedlegerig. Lopen doet hij helemaal niet meer, maar eten en drinken kan hij nog zelf. Aangezien hij heldere en minder heldere momenten heef, vertelt zijn 71-jarige zoon Kees over zijn leven. ,,Mijn vader was tot zijn 63e boer op een gemengde boerderij aan de Bovenstraatweg. In 1938 trouwde hij met Kornelisje van de Streek en samen kregen ze vier zoons, waarvan de oudste overleed in 2008. Mijn moeder overleed in 1992 op bijna 84-jarige leeftijd. Inmiddels telt het nageslacht twaalf kleinkinderen, 29 achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen, van wie er velen regelmatig op bezoek komen bij mijn vader. Als het kan, ga ik zelf iedere middag even bij hem langs. Hij drinkt nog graag een kopje koffie; ook houdt hij erg van een gekookt eitje. Dat eet hij nog steeds iedere dag" 

RECENT Hij vervolgt: ,,Op deze leeftijd herinner je je meer dingen van heel vroeger dan uit het recente verleden. Heel bijzonder was dat hij onlangs spontaan een kinderversje begon te zingen, dat dateerde uit zijn jeugd. Hij heeft op de Looschool in Oldebroek gezeten. Deze school is net zo oud als hij. Toen hij destijds werd uitgenodigd voor het 100-jarig bestaan van de school bleek dat hij al zijn klasgenoten overleefd had. Ook herinnert hij zich nog het moment waarop hij de eerste auto door het dorp zag rijden. Destijds een hele belevenis. Hij heeft zo ontzettend veel ontwikkelingen meegemaakt. Dat is haast onvoorstelbaar. Om maar niet te spreken van twee Wereldoorlogen die hij overleefd heeft."

Hij besluit: ,,Tot een aantal jaar geleden wandelde hij nog graag en las veel. Nu proberen we het leven voor hem zo aangenaam mogelijk te maken.´´