• CDA
  • CDA
  • CDA

Oldebroek deelt zorgen Lelystad Airport met kamerlid Amhaouch

VELUWE CDA Tweede kamerlid Mustafa Amhaouch had afgelopen maandag een druk programma om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen en ook de zorgen rondom het vliegveld Lelystad. In aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de voorstellen en de gecorrigeerde Milieueffectrapportage (MER) bezocht Amhaouch eerst vliegveld Lelystad en daarna gemeente Oldebroek.

Bij vliegveld Lelystad ging het kamerlid in gesprek met directeur Hanne Buis. Het kamerlid werd hierbij vergezeld door Statenleden Harold Zoet en Kees van Baak. Tevens werd er een rondleiding verzorgd over het vliegveld, waarbij Amhaouch met eigen ogen de nieuwe start en landingsbaan en de eerste contouren van de passagiersterminal kon zien.

COMMUNICATIE Hierna vertrok het kamerlid naar de gemeente Oldebroek om in gesprek te gaan met leden van bewonersgroep HoogOverWezep, die duidelijk hun zorgen uitspraken over de lage geplande vluchtroutes en de gebrekkige communicatie. Na dit gesprek werd Amhaouch ontvangen door de burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek die nog eens benadrukten hoezeer de kernen Wezep en Hattemerbroek getroffen zullen worden door de lage vliegroutes over hun dorpen. Ook werd benadrukt dat het vertrouwen door de onzorgvuldige communicatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het college van burgemeester en wethouders pleitte voor een zorgvuldiger communicatie vanuit het rijk.

ZORGEN Na dit bezoek werd het bezoek voortgezet in het multifunctioneel centrum (MFC) in Hattem, waar de CDA fracties uit Oldebroek, Hattem, Elburg, Epe en Heerde hun zorgen uitten aan het adres van de heer Amhaouch. Hier is een gezamenlijk gesprek gevoerd en zijn de zorgen vanuit de Veluwse samenleving nog eens extra onder de aandacht gebracht bij de CDA woordvoerder.

BETROKKENHEID Mustafa Amhaouch zei na afloop van zijn bezoeken dat hij onder de indruk is van de betrokkenheid op dit dossier. Hij begrijpt dat het een heel lastig besluit is, en geeft aan dat hij eerst goed inhoudelijk de herstelde MER wil beoordelen en ook de bevindingen van de minister wil horen voordat hij tot een besluit kan komen. De zorgen zoals geuit door de bewonersgroepen Hoog Over Hattem en Hoog Over Wezep, het gesprek met het college van Oldebroek en de Veluwse CDA fracties hebben hem veel informatie verschaft.

Amhaouch vervolgt: „Het is nog geen gelopen race wanneer het vliegveld open gaat. Dit vraagt een uiterst zorgvuldige afweging." De Tweede Kamer buigt zich begin februari over het dossier vliegveld Lelystad.