• De snelheid op een deel van de Oenenburg blijft 30 kilometer in verband met de aanwezigheid van scholen

    Wijnand Kooijmans

Oenenburgweg wordt aangepakt

NUNSPEET De voorbereiding voor de reconstructie van het deel van de Oenenburg tussen de Oosteinderweg en de Elburgerweg hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Marije Storteboom. Met de werkzaamheden kan pas eind mei een start worden gemaakt. Het is daarom, volgens haar, wel vervelend dat in de communicatie rond de reconstructie tot nu toe steeds is gezegd dat in maart de werkzaamheden zouden beginnen.

De extra tijd welke nodig is, is onder meer een gevolg van de inloopavond welke heeft plaatsgevonden. Onder meer is daarbij aangedrongen op betere parkeermogelijkheden. Dit gedeelte houdt wel de maximum snelheid van dertig kilometer per uur in verband met de aanwezigheid van scholen. Voor het resterende al wel gereconstrueerde deel van de Oenenburgweg geldt een maximum van vijftig kilometer.

In het verleden is ook aangegeven dat de rotonde Oenenburgweg/Elburgerweg gelijktijdig zou worden aangepakt met de werkzaamheden aan de Oenenburgweg. Daar wordt ook van afgezien. De reconstructie van de rotonde vindt plaats na het vertrek van het bouwverkeer uit de nieuwbouwwijk Molenbeek.

Voordeel van het later beginnen is er ook volgens Storteboom. Er vinden gedurende zes tot acht weken verkeerstellingen plaats in verband met de toekomstige aanleg van twee tunnels onder de spoorwegovergang in de Elspeterweg. Een volledig open zijde Oenenburgweg is, zo zegt de wethouder, voor de uitkomst van deze tellingen van groot belang.