• Wethouder Storteboom en Erik Droogh.

    Leisurelands

Nunspeetse wethouder Marije Storteboom tijdelijk niet in functie

NUNSPEET Wethouder Marije Storteboom van de gemeente Nunspeet zal vanaf 1 december tijdelijk niet in functie zijn. Zij zal gedurende zes weken bij haar dochter verblijven, die in het ziekenhuis in Utrecht een intensieve behandeling moet ondergaan. Aansluitend zal haar zwangerschapsverlof ingaan. Haar taken zullen met ingang van 1 december voor een periode van enkele maanden worden overgenomen door de andere collegeleden.

In haar periode van afwezigheid zal wethouder Van den Berg de taken participatie, recreatie en toerisme overnemen. Wethouder Groothuis neemt de taken verkeer, natuur, landschap, beheer openbare ruimte en het project Stationsomgeving en centrum over, en wethouder Van der Maas het onderdeel sport met daarbij revitalisering Wiltsangh (inclusief het zwembad).