Nunspeetse kerken keren zich samen tegen eenzaamheid

NUNSPEET Zeven kerken in Nunspeet hebben zich in juni van dit jaar verdiept in het probleem rond eenzaamheid. Dit deden zij tijdens een conferentie met als titel "Samen tegen eenzaamheid". Tijdens die conferentie hebben zij zich verbonden om gezamenlijk iets tegen die problematiek te doen.

Eén van de activiteiten om de daad bij het woord te voegen, is dat leden uit deze kerken tijdens de week tegen de eenzaamheid op verschillende manieren contact leggen met andere mensen. De week tegen de eenzaamheid is een landelijk initiatief en wordt gehouden van 24 september tot 3 oktober a.s..

De kerken geven in zondagse kerkdiensten aandacht aan het thema van de eenzaamheid. Van een christen mag verwacht worden dat hij/zij vanuit de Bijbel en de liefde van Jezus Christus open staat voor de problemen van anderen. Met dit initiatief gaan de verschillende kerken nu ook gezamenlijk de helpende hand bieden.

De zeven kerken werken samen binnen de stichting "Manifestatie van Kerken Nunspeet". Tijdens de week tegen de eenzaamheid wil de stichting kerkleden de helpende hand bieden om contacten te leggen. Eenmalig wordt vrijwilligerswerk "georganiseerd". Dit in samenwerking met allerlei organisaties. Zo zijn er allerhande activiteiten met gecoördineerd ouderenwerk PCO Het Venster, Zorgcentrum De Bunterhoek, Zorgcentrum Seewende, Philadelphia e.a. Kerkleden kunnen zich opgeven om gericht deel te nemen aan een activiteit van deze organisaties. Vrijwilligers worden in alle zeven kerken geworven. De organisatoren benadrukken dat het stimulerend werkt dat er een beweging op gang komt dat kerkleden, over kerkmuren heen, iets kunnen betekenen voor anderen.