• Barry Wensink/BDUmedia

Nunspeet scoort goed onder inwoners

NUNSPEET Nunspeet scoort goed bij de inwoners als het gaat om woon- en leefklimaat, de gemeente dienstverlening, zorg en welzijn en alle inspanningen van de gemeente. Voor alle vier de thema's werd een zeven als rapportcijfer gegeven. In alle gevallen is dat boven het landelijk gemiddelde.

Wijnand Kooijmans

Alleen als het gaat om de relatie tussen inwoner en gemeente kwam met 6.4 een lager rapportcijfer uit de bus. Dit is wel hoger dan de 6.1 als landelijk gemiddelde. Opvallend is dat mensen die minder dan twee jaar in Nunspeet woonachtig zijn met een 7.8 een duidelijk hoger cijfer geven voor de woon- en leefomgeving. Deze groep waardeert ook de gemeentelijke dienstverlening met een 7.6 hoger dan diegenen die al langer in de gemeente Nunspeet wonen.

TEVREDEN Burgemeester Breunis van de Weerd is tevreden over de resultaten. Maar wil de cijfers gebruiken bij de verdere optimalisering van de dienstverlening. Als voorbeeld noemt hij de digitale dienstverlening. Hierop scoort Nunspeet een zeven. Van de Weerd: "Dat is niet slecht. We lezen ook dat de gebruiksvriendelijkheid en de vindbaarheid van de informatie op de gemeentelijke website volgens sommigen beter kan. Daar gaan we mee aan de slag."

Het merendeel van de inwoners voelt zich thuis in de buurt waar ze wonen en vindt dat er voldoende groen in hun wijk is. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van basisonderwijs bij gezinnen met kinderen en de aanwezigheid van winkels voor de dagelijkse boodschappen. Ook wordt gescoord als het gaat om de omgang van buurtbewoners met elkaar en het gegeven dat er weinig tot geen dingen kapot zijn in hun omgeving.

PARKEREN Als het gaat om parkeren vindt tussen de 50 en 75 procent van de inwoners dat er voldoende parkeergelegenheid is in hun buurt. Een zelfde score wordt behaald als het gaat om de begaanbaarheid van de straten, paden en trottoirs en het onderhoud van perken, plantsoenen en parken. Het percentage gaat ook op voor de leefbaarheid in een buurt.

Minder dan vijftig procent van de inwoners vindt dat de gemeente hun buurt voldoende betrekt bij de aanpak van leefbaarheid. Ook vindt een zelfde percentage dat de gemeente te weinig een beroep doet op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Wanneer er al buurtinitiatieven zijn vindt het merendeel dat de gemeente hieraan te weinig steun geeft.

SPORTVOORZIENINGEN Als het gaat om de gezondheidsvoorzieningen wordt hieraan door minimaal driekwart van de bevolking een voldoende gegeven. Dat geldt ook voor de sportvoorzieningen. Boven de vijftig procent scoren verder nog de welzijns- en speelvoorzieningen en het openbaar vervoer.

Van de ondervraagden geeft slechts één persoon aan veel last te ondervinden van buurtbewoners. Terwijl 47 procent aangeeft hiervan nauwelijks hinder te ondervinden. Van de inwoners voelt 43 procent zich altijd veilig in de eigen omgeving. Opvallend is hoe hoog het percentage mensen (90 procent) is dat zich veilig voelt in het dorpscentrum van Nunspeet. Ook vindt 74 procent van de ondervraagden dat het dorpscentrum er verzorgd en aantrekkelijk uitziet.