• Wijnand Kooijmans

Nunspeet krijgt aed's geschonken

NUNSPEET De gemeente Nunspeet krijgt vijf defibrillators geschonken door de Stichting Onderwijs Reanimatie en AED Epe-Nunspeet. De stichting houdt per 31 december van dit jaar op te bestaan.

Wijnand Kooijmans

In de statuten van de stichting is opgenomen dat het resterende saldo moet worden bestemd voor een doel dat dicht bij de doelstelling ligt. Na overleg met de gemeente wordt geconcludeerd dat door de aanschaf van vijf AED's een versterkte dekking wordt verwezenlijkt binnen alle kernen van de gemeente Nunspeet.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de schenking te aanvaarden. Het eerste jaar komt het onderhoud voor rekening van het saldo van de stichting. Daarna is Nunspeet zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Hiervoor moet een contract worden afgesloten met Hartveilig Wonen.

De verwachting is dat de onderhoudskosten kunnen worden betaald uit het hiervoor beschikbare budget. Mocht achteraf blijken dat dit niet haalbaar is, dan wordt de gemeenteraad gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen bij de behandeling van de begroting.

De vijf AED's dienen uiterlijk 28 oktober te zijn geplaatst. In november vindt dan een afsluitende bijeenkomst van de stichting plaats met aandacht voor Hartveilig Wonen en de mogelijkheden hiervoor als vrijwilliger actief te worden.