• Onderzoek naar woningbouw op terrein Kijktuinen

    Gemeente Nunspeet

Nunspeet heeft toekomstvisie

NUNSPEET Het leggen van het voorkeursrecht op het gebied 't Hul-Noord blijft de gemoederen bezig houden. Dat werd duidelijk tijdens de vaststelling van de omgevingsvisie door de Nunspeetse gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

Evert Leusink (ChristenUnie) vindt het begrijpelijk dat 't Hul Noord wordt genoemd als mogelijke toekomstige woningbouwlocatie. Omdat Nunspeetse jongeren in de toekomst niet gedwongen moeten verhuizen omdat er geen woning voor hen is. Maar dat wil niet zeggen dat woningbouw in het betreffende gebied voor zijn partij een uitgemaakte zaak is. In dat opzicht is hij blij dat ook het terrein van de voormalige Kijktuinen Nunspeet als mogelijke locatie voor woningbouw wordt onderzocht.

Koos Meijer (CDA) vindt dat 't Hul Noord wellicht al in een te vroeg stadium wordt benoemd. Waar André Timmerman (PvdA/GroenLinks) en Jeroen Snaterse (VVD) helemaal niet willen dat er gebouwd gaat worden in 't Hul-Noord. Timmerman vindt dat op creatieve wijze gezocht moet worden naar locaties om op korte termijn tijdelijke woningen te realiseren. Beide partijen stemmen tegen de omgevingsvisie die wel de goedkeuring kreeg van de overige partijen in de Nunspeetse gemeenteraad.

ZEE Timmerman noemt verder Nunspeet aan Zee een oase van rust. Plannen om dit gebied te ontwikkelen moeten er wat hem betreft niet komen. Het gebied moet bestemd blijven voor dieren en vogels. ,,Laat de kust met rust", zo was zijn oproep. Snaterse wil dat met Harderwijk en Dronten wordt gekeken naar de mogelijkheden langs het randmeer windmolens te plaatsen.

Met de vaststelling van de omgevingsvisie wordt de manier van werken anders. Al is daar eigenlijk, zo zegt wethouder Jaap Groothuis, een begin mee gemaakt. Wanneer iemand met een plan komt gaat de gemeente eerst met de betrokkene in overleg om te zien of het plan is te realiseren. Er wordt mee uitgegaan van de stelling dat een plan kan tenzij regels dat onuitvoerbaar maken. Het is van belang mensen zo vroeg mogelijk bij plannen te betrekken, zo is zijn mening. Ook al om voldoende draagvlak te verkrijgen.

VOORKEURSRECHT Ook Groothuis zegt nadrukkelijk dat met het leggen van het voorkeursrecht op het gebied 't Hul-Noord het geen uitgemaakte zaak is dat hier ook daadwerkelijk wordt gebouwd. Net zomin als dat het geval is bij de Kijktuinen. Het zijn niet meer dan zoeklocaties. Bovendien wil de wethouder voorkomen dat voor de gemeente dezelfde problemen ontstaan als bij de ontwikkeling van de wijk Molenbeek waar veel grond door projectontwikkelaars was opgekocht.

Bij het maken van de omgevingsplannen, voortvloeiend uit de omgevingsvisie, wordt de samenleving nauw betrokken. Hierbij zijn vijf thema's van belang. Nunspeet streeft naar leefbare dorpen, een aantrekkelijke omgevingskwaliteit en een eigen identiteit.

Er moet een vitaal economisch klimaat zijn, de gemeente moet duurzaam, energieneutraal en klimaatbesteding worden. Ook moet de bereikbaarheid toegankelijk zijn. De cultuurhistorie van de gemeente krijgt daarbij ook aandacht. Dat vinden alle partijen belangrijk.