• Het aanbieden van de regenboogvlag door leden van PvdA/GroenLinks.

    Wijnand Kooijmans

Nunspeet hangt regenboogvlag nog niet uit

NUNSPEET De regenboogvlag wappert dit jaar op 11 oktober nog niet vanaf het gemeentehuis in Nunspeet. Burgemeester Breunis van de Weerd vindt dat hierover eerst inhoudelijk moet worden gediscussieerd in de gemeenteraad.

Wijnand Kooijmans

De vlag werd maandagavond aan Nunspeets eerste burger aangeboden door de fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad. Verontrustende signalen die de fractie de afgelopen maanden heeft ontvangen uit de gemeenschap van homoseksuelen, biseksuele personen en transgenders zijn volgens Sander Kouwenberg de aanleiding. Hij noemt voorbeelden als pestgedrag op scholen, werk en binnen kerken, gecensureerde seksuele voorlichting en weigerambtenaren. Volgens Kouwenberg zijn er jongeren die aangeven ,,liever in de kist dan uit de kast komen."

VLAG Voor de PvdA/GroenLinks is het aanbieden van de vlag het startsein om als gehele gemeenschap en gemeenteraad, ondanks verschillende religieuze en culturele achtergronden en denkbeelden, ervoor te zorgen dat iedereen zich in de gemeente Nunspeet thuis kan en mag voelen. De hoop bestond dat de overige partijen in de raad op korte termijn positief zouden instemmen met het uithangen van de vlag, zodat geen jaar behoeft te worden gewacht.

GOED GESPREK NODIG Maar dat is niet het geval. Burgemeester Van de Weerd gaf aan als burgemeester van iedereen de vlag in ontvangst te nemen. Het gaat, volgens hem, om een gevoelig onderwerp dat een goed gesprek in de gemeenteraad nodig maakt om te bepalen of de vlag al dan niet mag worden uitgehangen. Hij hoopt op een waardig gesprek, omdat hier fundamentele grondrechten in het geding zijn. Een gesprek waarbij partijen wederzijds respect naar elkaar vertonen.

REGENBOOG De regenboogvlag is in 1978 in de Verenigde Staten ontworpen en staat symbool voor zowel homoseksuele mannen en vrouwen, biseksuelen en transgenders.