• Gemeente Nunspeet

Noordelijk deel Oenenburg op de schop

NUNSPEET De herinrichting van de Oenenburg, het zuidelijke deel, is in november vorig jaar afgerond. Nu is het noordelijk deel aan de orde. De voorbereidingen voor dit gedeelte zijn in volle gang.

Het gaat om het gedeelte vanaf de Oosteinderweg tot aan de Elburgerweg. De rotonde op de Elburgerweg valt buiten deze herinrichting. In november vorig jaar is er een inloopmoment geweest waar het ontwerp kon worden bekeken van de herinrichting voor dit  deel van de Oenenburgweg. Het ontwerp is positief ontvangen. Wel moet er bijvoorbeeld nog bepaald worden welke soort bestrating er in het noordelijk deel komt. Ook is aandacht gevraagd voor meer parkeerplekken in de wijk Oenenburg.

VERKEERSTELLERS De komende periode, van half januari tot en met april 2019, worden er verkeerstellers aangebracht op verschillende plekken in de woonkernen in de gemeente Nunspeet, waaronder dus ook de wijk Oenenburg. Deze tellingen zijn nodig om duidelijk beeld te krijgen van de verkeersstromen en -intensiteiten binnen de woonkernen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld van belang voor de ontwikkelingen rond de Stationsomgeving. Een langdurige afsluiting, zoals met de herinrichting van de Oenenburgweg, zou de gegevens negatief kunnen beïnvloeden. Eerst moeten de verkeerstellingen zijn afgerond, daarna start  de herinrichting van de Oenenburgweg.

VOORBEREIDINGEN De voorbereidingen zijn nu in volle gang. De verwachting is dat er medio mei 2019 gestart kan worden met de herinrichting van het noordelijk deel van de Oenenburgweg.