• Dick van der Veen

Nominaties voor Jo Postprijs 2017

EPE Als het eind van een jaar nadert neemt de spanning over de toekenning van twee belangrijke onderscheidingen aan vrijwilligers toe. De jury, die bestaat uit vertegenwoordigers van de vier dorpen, nam de acht vrijwilligers van de maand de maat. Die dienden tevens voorstellen in voor de Jo Postprijs.

Dick van der Veen

Dat de gemeente Epe vrijwilligheid als een groot goed beschouwt bleek uit de organisatie van een evenement voor de doelgroep die een volle Amfihal opleverde. Als het aan portefeuillehouder Erik Visser ligt wordt dat een jaarlijks terugkerend gebeuren. Uiteraard is die beslissing aan college en gemeenteraad.

Naar aanleiding van de interviews met de genomineerden in Veluweland konden de juryleden zich al een oordeel vormen. Met gerichte vragen aan hen werd dat nog aangescherpt. In de loop van december wordt bekend welke drie kandidaten door gaan naar de finale.

ACHT NAMEN Die speelt zich af tijdens de Nieuwjaarsreceptie op maandag 8 januari in het gemeentehuis. Daar onthult de jury de naam van de Vrijwilliger van het Jaar 2017. De acht kandidaten met achter hun naam een aantal van de instanties/verenigingen waarvoor ze zich inspannen. Irma Hagen-IJzerman Vaassen (handbalvereniging CVO), Dikkie Huiskamp Oene (Cultuur Historisch Museum Oene, zes collectes, Vrouwen Actief, Rosnerka, Sidney & Friends),Jolanda Kiezebrink Emst (Muziekvereniging, IKOS, De Lofstem, Christen Vrouw, collectes), Henk Kloezeman Emst (Gymnastiekverenigingen, Ampt Epe, Emster Belang, Schaapskooi Emst), Fennie van Laar Epe(Gespreksgroepen vrouwen Vluchtelingenwerk en Amnesty International), Jan Marskamp Vaassen (Rankmarkt, Vaassen Reünie, Museum Vaassen, Kerstmarkt, Vaasaqua), Chris Veenbrink Vaassen (Voedselbank), Klaasje de Vries Vaassen SWOE, Koppel, Bloemfontein, Triton).

POSTPRIJS Voor de Jo Postprijs werden de volgende suggesties gedaan: Stichting Leergeld Epe, Ampt Epe, Vaassen Historie, Oener Koefeest, Voedselbank Bloemfontein, Filmliga Epe. De uitreiking van de Jo Postprijs vindt op de Dag van de Vrijwilliger plaats of een datum die erop aansluit of aan vooraf gaat. De samenleving wordt uitgedaagd om voor 2018 kandidaten aan te dragen. Er ligt een verzoek van de organisatie, Koppel en Persburo Dick van der Veen bv, aan de gemeente Epe om ook voor de groep van verdienstelijke mensen tussen 18-50 jaar een onderscheiding in te stellen.

Deze mensen kunnen qua dienstjaren de competitie niet aan met de senioren. Ze zijn daarentegen door hun initiatieven en bijdragen wel van groot belang voor de gemeenschap. De jeugd tot 18 jaar wordt bediend met het lintje dat door burgemeester Hans van der Hoeve werd ingesteld. De gemeente Epe stelt de prijzen voor de vrijwilligers beschikbaar: De Veluwse Bron schonk kunstwerken voor de winnaars van de Jo Postprijs. In dat laatste geval gaat het dus om groepen uit de samenleving. De uitreiking van Vrijwilligers- en Sportprijzen heeft de Nieuwjaarsreceptie nieuwe impulsen gegeven.